Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Назъм; Камен намери 1 резултата / The search @pseudo Назъм; Камен found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Назъм; Камен" Сейфи Хълмиев Халилов

Дата на раждане: 15.04.1955
Място на раждане: с. Мак, обл. Кърджали
Сейфи Хълмиев Халилов Дата на раждане 15.04.1955 г. Място на раждане с. Мак, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов на 20.04.1984 г., регистриран на 14.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов; о. р. Борислав Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Камен"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Синчец до 02.10.1990 г.; Заместник-кмет на община Ардино от 01.11.1991 г. до 16.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More