Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Найденов намери 11 резултата / The search @pseudo Найденов found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Доверено лице; Агент "Найденов" Ахмед Хасанов Велиев

Дата на раждане: 18.11.1928
Място на раждане: с. Пайдушко, обл. Търговище
Ахмед Хасанов Велиев Дата на раждане 18.11.1928 г. Място на раждане с. Пайдушко, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Иван Александров Миленков на 04.10.1984 г., регистриран на 31.10.1984 г. Ръководил го служител кап. Иван Александров Миленков; майор Стефан Иванов Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1445 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пайдушко от 30.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасанов Велиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Найденов " Константин Димитров Косев

Дата на раждане: 15.08.1937
Място на раждане: Гр. Ст. Димитрово
Константин Димитров Косев Дата на раждане 15.08.1937 г. Място на раждане Гр. Ст. Димитрово Вербувал го служител 1961 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС; VІ-о управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично кадрово дело 38972 Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 14 / 04.09.2007 г. 42 Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Найденов " Константин Димитров Косев

Дата на раждане: 15.08.1937
Място на раждане: Гр. Ст. Димитрово
Константин Димитров Косев Дата на раждане 15.08.1937 г. Място на раждане Гр. Ст. Димитрово Вербувал го служител 1961 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 33 Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС; VІ-о управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично кадрово дело 38972 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на МС и министър на народната просветата - 08.02.1990 г. - 22.09.1990 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

резидент " Найденов " Христо Илиев Христов

Дата на раждане: 11.12.1931
Място на раждане: С. Яворец, обл. Габрово
Христо Илиев Христов Дата на раждане 11.12.1931 г. Място на раждане С. Яворец, обл. Габрово Вербувал го служител Въло Вълев на 20.10.1953 г. Ръководил го служител Въло Вълев; Начо Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 247/ 1962 г. за унищожаване на лично и работно дело IР-1171; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на външноикономическите връзки 1986 г. - 1990 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Найденов" Константин Димитров Косев

Дата на раждане: 15.08.1937
Място на раждане: гр. Дупница
Константин Димитров Косев Дата на раждане 15.08.1937 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител 1961 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС; VІ-о управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Найденов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично кадрово дело 38972 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2006 г. до 2009 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 107/ 13.01.2010 г. - Национална агенция за оценяване и акредитация Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. – БАН
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Найденов" Константин Димитров Косев

Дата на раждане: 15.08.1937
Място на раждане: Гр. Дупница
Константин Димитров Косев Дата на раждане 15.08.1937 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител 1961 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС; VІ-о управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично кадрово дело 38972 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-председател на БАН Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 107/ 13.01.2010 г. - Национална агенция за оценяване и акредитация
Решение N° 107
от 13.01.2010
Национална агенция за оценяване и акредитация

Агент "Найденов" Константин Димитров Косев

Дата на раждане: 15.08.1937
Място на раждане: Гр. Дупница
Константин Димитров Косев Дата на раждане 15.08.1937 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител 1961 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС; VІ-о управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично кадрово дело 38972 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Акредитационния съвет от 19.08.1996 г. до 01.12.1999 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Найденов" Цветан Маринов Васковски

Дата на раждане: 15.09.1939
Място на раждане: с. Борован, обл. Враца
Цветан Маринов Васковски Дата на раждане 15.09.1939 г. Място на раждане с. Борован, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Ризов на 02.08.1969 г., регистриран на 05.08.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Ризов; о. р. Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-7435; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1791 и работно дело IР-7435 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДВСК при РВМС-Костинброд от 26.10.1992 г. до 01.12.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Найденов; Борисов; Иванов" Петко Димитров Бочаров

Дата на раждане: 19.02.1919
Място на раждане: гр. Плевен
Петко Димитров Бочаров Дата на раждане 19.02.1919 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител Вербуван от о. р. Ап. Зафиров на 07.08.1946 г.; възстановен от о. р. Петър Стоянов Иванов през 1950 г., регистриран на 11.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ап. Зафиров; о. р. Марин Костов; о. р. Георги Шкутов; о. р. Христо Стоянов; о. р. Крум Весьов; о. р. Никола Ковачев; о. р. Кирил Костов; о. р. Петър Стоянов Иванов; о. р. Николай Мирчев Филипов; о. р. Димитър Саров; о. р. Николай Филипов; о. р. Стоян Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Найденов; Борисов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4; лично дело IА-26081 – 2 тома; работно дело IР-106 – 6 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет
Решение N° 245
от 20.07.2011
Изпълнителна агенция по горите

Агент "Найденов" Петко Минчев Влаев

Дата на раждане: 01.02.1959
Място на раждане: гр. Мадан
Петко Минчев Влаев Дата на раждане 01.02.1959 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител лейт. Румен Георгиев Йотов на 22.04.1978 г., регистриран на 05.05.1978 г. Ръководил го служител лейт. Румен Георгиев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2964 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-856 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на Национален фонд "Българска гора" от 17.08.2009 г. до 14.01.2010 г.
Решение N° 2-1084
от 10.10.2017
Приватизирани предприятия-Стара Загора

Агент "Найденов" Петко Минчев Влаев

Дата на раждане: 01.02.1959
Място на раждане: гр. Мадан
Петко Минчев Влаев Дата на раждане 01.02.1959 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител лейт. Румен Георгиев Йотов на 22.04.1978 г., регистриран на 05.05.1978 г. Ръководил го служител лейт. Румен Георгиев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр .; лично дело IА-2964 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-856 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Управител на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – „ЧИСТОТА“ ЕООД; Член на Управителен орган /Общо събрание/ на фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "ЕКО-ЗАРА" ООД     Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More