Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Найден; Янчев намери 1 резултата / The search @pseudo Найден; Янчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Найден; Янчев" Нено Милев Митев

Дата на раждане: 05.02.1933
Място на раждане: гр. София
Нено Милев Митев Дата на раждане 05.02.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Андонов, регистриран на 14.04.1971 г.; регистриран в ПГУ на 18.09.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Андонов; кап. Петър Джолев; майор Константин Божилов; лейт. Александър Петров Трифонов; о. р. Чавдар Мирчев; о. р. Стефан Василев; о. р. Боян Тричков; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Евгени Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-III, ВГУ-IХ-I, управление IV-III-I, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Найден; Янчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-5584 и в дело Ф1, а.е. 3643; рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35494; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „МАШИНОЕКСПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Нено Милев Митев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More