Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Настев намери 2 резултата / The search @pseudo Настев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Настев" Николай Анастасов Анастасов

Дата на раждане: 15.12.1949
Място на раждане: Гр. София
Николай Анастасов Анастасов Дата на раждане 15.12.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Петков на 01.06.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Настев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34883. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в Национална информационна служба в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Анастасов Анастасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Настев" Николай Анастасов Анастасов

Дата на раждане: 15.12.1949
Място на раждане: Гр. София
Николай Анастасов Анастасов Дата на раждане 15.12.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Петков на 01.06.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-03-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Настев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34883. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.09.1988 г. до 31.03.1989 г. Главен редактор от 01.04.19 89 г. до 14.01.1993 г. Продуцент от 15.01.1993 г. до 30.09.1994 г. Зам. главен редактор от 01.10.1994 г. до 14.02.1996 г. Отговорен редактор от 15.02.1996 г. до 30.11.1996г. Главен редактор от 11.12.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Анастасов Анастасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More