Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Наумовски намери 1 резултата / The search @pseudo Наумовски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Наумовски" Божан Тодоров Христов

Дата на раждане: 12.05.1926
Място на раждане: гр. София
Божан Тодоров Христов Дата на раждане 12.05.1926 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител мл. лейт. П. Лалов на 25.11.1952 г. Ръководил го служител мл. лейт. П. Лалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Наумовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-2206; картони - обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЕЗТУР" АД, гр. Правец (гр. София) Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More