Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Невен намери 2 резултата / The search @pseudo Невен found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Съдържател на явочна квартира "Невен" Георги Петров Трънков

Дата на раждане: 06.05.1948
Място на раждане: с. Славейково, обл. Ямбол
Георги Петров Трънков Дата на раждане 06.05.1948 г. Място на раждане с. Славейково, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 29.11.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител кап. Веселин Ас. Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Невен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-327 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Трънково до 10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Невен" Петко Антонов Петков

Дата на раждане: 28.06.1952
Място на раждане: гр. Русе
Петко Антонов Петков Дата на раждане 28.06.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 15.09.1984 г., регистриран на 18.09.1984 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Невен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Невен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Основно училище "Никола Икономов" - Разград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: