Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Невена намери 2 резултата / The search @pseudo Невена found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-743
от 25.10.2016 г.
Вестник Сега

Агент "Невена" Иво Михайлов Хаджимишев

Дата на раждане: 12.09.1950
Място на раждане: гр. София
Иво Михайлов Хаджимишев Дата на раждане 12.09.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Атанас Василев на 04.04.1975 г., регистриран на 20.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Невена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-16994 – 8 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за" аг. "Невена". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Невена" Студи Иванова Димова

Дата на раждане: 26.03.1949
Място на раждане: с. Беренде, обл. Перник
Студи Иванова Димова Дата на раждане 26.03.1949 г. Място на раждане с. Беренде, обл. Перник Вербувал я служител кап. Желю Димитров Желев на 08.04.1986 г., регистрирана на 21.04.1986 г. Ръководил я служител кап. Желю Димитров Желев; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Невена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-534 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 23.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More