Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Невянин намери 1 резултата / The search @pseudo Невянин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-72
от 18.09.2012 г.
Университет за национално и световно стопанство

Сътрудник "Невянин" Атанас Николов Казаков

Дата на раждане: 26.09.1947
Място на раждане: с. Баня, обл. Бургас
Атанас Николов Казаков Дата на раждане 26.09.1947 г. Място на раждане с. Баня, обл. Бургас Вербувал го служител майор Стоянов и ст. лейт. Михайлов на 26.10.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Михайлов; полк. Георги Количев; майор Божидар Стоянов; ст. лейт. Людмил Митакев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Невянин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17489; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на факултет "Общоикономически" от 15.12.2009 г. до 30.11.2011 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3935/ 15.08.2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More