Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Недялко намери 2 резултата / The search @pseudo Недялко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Недялко" Костадин Борисов Бандутов

Дата на раждане: 17.02.1946
Място на раждане: Гр. Благоевград
Костадин Борисов Бандутов Дата на раждане 17.02.1946 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Капитан Георги Борисов Кацарски на 13.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител Капитан Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отделение 07-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Недялко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2751; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на районен съд-Провадия
Решение N° 2-849
от 14.02.2017 г.
Районни избирателни комисии за избори за 44 Народно събрание

Агент "Недялко" Костадин Борисов Бандутов

Дата на раждане: 17.02.1946
Място на раждане: гр. Благоевград
Костадин Борисов Бандутов Дата на раждане 17.02.1946 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител капитан Георги Борисов Кацарски на 13.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител капитан Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отделение 07-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Недялко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-2751 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на РИК в 3 МИР-Варна Обявява установената и обявена с решение № 2-329/ 19.03.2014 г. – община Черноочене - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More