Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Незабравка намери 1 резултата / The search @pseudo Незабравка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Незабравка" Желязко Ангелов Иванов

Дата на раждане: 03.10.1945
Място на раждане: с. Гарваново, обл. Хасково
Желязко Ангелов Иванов Дата на раждане 03.10.1945 г. Място на раждане с. Гарваново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 21.07.1975 г., регистриран на 27.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Незабравка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-36 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More