Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нейков намери 1 резултата / The search @pseudo Нейков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-167
от 17.04.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка ТЕКСИМ

Агент; резидент "Нейков" Валентин Златков Гълъбов

Дата на раждане: 25.03.1954
Място на раждане: гр. София
Валентин Златков Гълъбов Дата на раждане 25.03.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветко Ив. Цветков на 05.12.1975 г., регистриран на 26.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Ив. Цветков; о. р. Цеко Иванов; о. р. Борислав Филипов; о. р. Ангел Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Нейков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ВАЛЕНТИН ГЪЛЪБОВ", гр. София За Валентин Златков Гълъбов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More