Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нейчев намери 1 резултата / The search @pseudo Нейчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-364
от 02.07.2014 г.
Технически университет Варна

Агент "Нейчев" Георги Георгиев Пецов

Дата на раждане: 20.06.1939
Място на раждане: гр. Варна
Георги Георгиев Пецов Дата на раждане 20.06.1939 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Илия Андреев Папазов на 04.04.1964 г., регистриран на 06.05.1964 г. Ръководил го служител кап. Илия Андреев Папазов; о. р. Сълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нейчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1197 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-471 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More