Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нели намери 4 резултата / The search @pseudo Нели found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Нели" Антоанета Илиева Ковачка

Дата на раждане: 04.09.1962
Място на раждане: гр. София
Антоанета Илиева Ковачка Дата на раждане 04.09.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител майор Кирил Андреев Кирилов на 12.12.1989 г., регистрирана на 19.12.1989 г. Ръководил я служител майор Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ІХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37007; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 12.11.2002 г. Главен редактор от 09.12.2013 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанета Илиева Ковачка към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нели " Захаринка Вецкова Славкова

Дата на раждане: 28.10.1957
Място на раждане: С. Прекръсте, обл. Софийска
Захаринка Вецкова Славкова Дата на раждане 28.10.1957 г. Място на раждане С. Прекръсте, обл. Софийска Вербувал я служител Ст. лейт. Георги Крумов Марков на 16.11.1977 г., регистрирана на 06.12.1977 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Георги Крумов Марков; лейт. Петър Василев Дочев; майор Ефтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28126; работно дело IР-13638; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигната от Партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски””
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нели " Сийка Кирилова Дякова-Хусеин

Дата на раждане: 19.06.1962
Място на раждане: Гр. Свиленград
Сийка Кирилова Дякова-Хусеин Дата на раждане 19.06.1962 г. Място на раждане Гр. Свиленград Вербувал го служител Атанас Куманов на 28.03.1986 г. Ръководил го служител Атанас Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР- 962; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело ІА-1746; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Свиленград, издигнат от “ Зелена България”
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Нели" Гинка Асенова Младенова

Дата на раждане: 28.03.1938
Място на раждане: Гр. София
Гинка Асенова Младенова Дата на раждане 28.03.1938 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Петър Николов Таков и Емил Александров на 19.02.1975 г., регистрирана на 22.02.1975 г. Ръководил я служител Подп. Петър Николов Таков; ст. лейт. Евгени Милков Ковачев; майор Владимир Иванов Владимиров; ст. лейт. Митко Ст. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3968; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 01.06.1993 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More