Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нептун намери 2 резултата / The search @pseudo Нептун found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Съдържател на явочна квартира "Нептун" Георги Костов Пехливанов

Дата на раждане: 22.03.1936
Място на раждане: с. Орешино, обл. Хасково
Георги Костов Пехливанов Дата на раждане 22.03.1936 г. Място на раждане с. Орешино, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Гайдаров на 08.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гайдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Нептун Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Нептун"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на "Нептун". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Орешино от м. ноември 1995 г. до 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 248
от 03.08.2011
Агенция за държавна финансова инспекция

Съдържател на явочна квартира; Агент "Нептун; Асен" Ангел Асенов Церовски

Дата на раждане: 06.05.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Ангел Асенов Церовски Дата на раждане 06.05.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Николай Николов Балкански на 22.08.1974 г., регистриран на 28.08.1974 г.; регистриран в ПГУ на 21.11.1974 г.; подп. Хр. Димитров и кап. Драган Костов Доковски на 20.12.1989 г., регистриран на 20.12.1989 г. Ръководил го служител лейт. Николай Николов Балкански; о. р. Стефан Дончев; о. р. Славчо Иванов; майор Иван Бакърджиев; лейт. Христо Петров; кап. Драган Костов Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV, ПГУ-VII; СГУ на МВР-ДС-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Нептун; Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4388; лично дело IА-36992. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на СУ на ДФК от 01.09.1995 г. до 01.05.2001 г. Директор на Столична дирекция-София град на АДВФК от 09.08.2004 г. до 26.07.2006 г. Началник на отдел в АДФИ от 26.07.2006 г. до 03.01.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ангел Асенов Церовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More