Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нептун; Асен намери 1 резултата / The search @pseudo Нептун; Асен found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 248
от 03.08.2011
Агенция за държавна финансова инспекция

Съдържател на явочна квартира; Агент "Нептун; Асен" Ангел Асенов Церовски

Дата на раждане: 06.05.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Ангел Асенов Церовски Дата на раждане 06.05.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Николай Николов Балкански на 22.08.1974 г., регистриран на 28.08.1974 г.; регистриран в ПГУ на 21.11.1974 г.; подп. Хр. Димитров и кап. Драган Костов Доковски на 20.12.1989 г., регистриран на 20.12.1989 г. Ръководил го служител лейт. Николай Николов Балкански; о. р. Стефан Дончев; о. р. Славчо Иванов; майор Иван Бакърджиев; лейт. Христо Петров; кап. Драган Костов Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV, ПГУ-VII; СГУ на МВР-ДС-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Нептун; Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4388; лично дело IА-36992. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на СУ на ДФК от 01.09.1995 г. до 01.05.2001 г. Директор на Столична дирекция-София град на АДВФК от 09.08.2004 г. до 26.07.2006 г. Началник на отдел в АДФИ от 26.07.2006 г. до 03.01.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ангел Асенов Церовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More