Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нета намери 1 резултата / The search @pseudo Нета found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Нета" Анка Александрова Конова

Дата на раждане: 21.08.1937
Място на раждане: гр. София
Анка Александрова Конова Дата на раждане 21.08.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител регистрирана на 12.04.1976 г.; възстановена от Пеньо Б. Костадинов през м. май 1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Исталиан Г. Сиджимков; о. р. Свилен Стефанов; о. р. Петър Димов; о. р. Николай Андреев; о. р. Пеньо Б. Костадинов; о. р. Йордан Исков Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Нета Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3658 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2000 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Анка Александрова Конова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More