Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нецов намери 3 резултата / The search @pseudo Нецов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 109
от 28.01.2010
Комисия за защита на потребителите

Секретен сътрудник "Нецов" Младен Борисов Младенов

Дата на раждане: 06.01.1960
Място на раждане: гр. София
Младен Борисов Младенов Дата на раждане 06.01.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Петков и ст. лейт. Климент Георгиев Найденов на 14.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Климент Георгиев Найденов; майор Валентин Методиев Радомирски; ст. лейт. Добромир Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Нецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 14050; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 3693/ 15.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 1997 г. до 1998 г. Доклад на Служба "Военна информация по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 3693/ 15.12.2009 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Нецов" Младен Борисов Младенов

Дата на раждане: 06.01.1960
Място на раждане: гр. София
Младен Борисов Младенов Дата на раждане 06.01.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Петков и ст. лейт. Климент Георгиев Найденов на 14.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Климент Георгиев Найденов; майор Валентин Методиев Радомирски; ст. лейт. Добромир Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Нецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 14050; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 3693/ 15.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-126 от 2001 г. Доклад на Служба "Военна информация по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 3693/ 15.12.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Обявява установената и обявена с решение № 2-460/ 04.02.2015 г. – община Ловеч - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Нецов" Младен Борисов Младенов

Дата на раждане: 06.01.1960
Място на раждане: гр. София
Младен Борисов Младенов Дата на раждане 06.01.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Петков и ст. лейт. Климент Георгиев Найденов на 14.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Климент Георгиев Найденов; майор Валентин Методиев Радомирски; ст. лейт. Добромир Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Нецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 14050; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 3693/ 15.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 20.02.1995 г. до 28.03.1997 г. Доклад на Служба "Военна информация по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 3693/ 15.12.2009 г. Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. - администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More