Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николай намери 81 резултата / The search @pseudo Николай found 81 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Николай" Стефан Николов Апостолов

Дата на раждане: 01.06.1945
Място на раждане: гр. София
Стефан Николов Апостолов Дата на раждане 01.06.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 11.12.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36878. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Николов Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николай" Зорат Ахмедов Таламанов

Дата на раждане: 01.10.1958
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Зорат Ахмедов Таламанов Дата на раждане 01.10.1958 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Биков на 20.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Гърмен, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявява установената и обявена с решение № 48/ 08.10.2008 г. – частични избори на 11.10.2008 г.- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Николай" Младен Владимиров Григоров

Дата на раждане: 12.05.1937
Място на раждане: гр. София
Младен Владимиров Григоров Дата на раждане 12.05.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Николай Бенчев на 16.03.1979 г., регистриран на 29.03.1979 г. Ръководил го служител кап. Николай Бенчев; о. р. Костов; о. р. Цв. Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30925 и работно дело IР-16881. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Варна“ ЕАД; Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Ямбол“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД – гр. Плевен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Николай" Зорат Ахмедов Таламанов

Дата на раждане: 01.10.1958
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Зорат Ахмедов Таламанов Дата на раждане 01.10.1958 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Биков на 20.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. и от 2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Зорат Ахмедов Таламанов

Дата на раждане: 01.10.1958
Място на раждане: С. Рибново, обл. Благоевград
Зорат Ахмедов Таламанов Дата на раждане 01.10.1958 г. Място на раждане С. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Биков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Иван Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гърмен, издигнат от ДПС
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Николай" Хасан Ахмед Караали

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Малиново, обл. Ловеч
Хасан Ахмед Караали Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Малиново, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. В. Гечевски на 27.06.1973 г., регистриран на 07.07.1973 г. Ръководил го служител о. р. В. Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел XI, отделение I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Малиново от 17.11.2003 г. до 19.11.2007 г. и от 04.03.2008 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 24/ 12.02.2008 г. – частични избори на 16.02.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Местна коалиция от партии "Новата Стара Загора" /ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Новото време", ПП "Обединени земеделци", ПП "Радикалдемократическа партия в България"/ Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Николай " Михаил Асенов Михайлов

Дата на раждане: 17.02.1927
Място на раждане: С. Пожарево, обл. София
Михаил Асенов Михайлов Дата на раждане 17.02.1927 г. Място на раждане С. Пожарево, обл. София Вербувал го служител Стефан П. Михов на 31.03.1961 г. Ръководил го служител Стефан П. Михов; кап. Христо Решение № 14 / 04.09.2007 г. 49 Весел. Трайков; подп. Христо Велчев Христов; ст. лейт. Петър Иванов Петров; ст. лейт. Иван Николов Котов; Иван Дим. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско ОУ на МВР-ДС; СГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-30643; работно дело ІР-6525 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Мини "Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево от 11.09.1997 г. до 26.04.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-345/ 13.05.2014 г. – длъжници към Кредитна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-662/ 07.06.2016 г. – "Миньорско застрахователно дружество" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Николай" Салимехмед Мустафов Мюмюнов

Дата на раждане: 12.01.1934
Място на раждане: с. Чубрика, обл. Кърджали
Салимехмед Мустафов Мюмюнов Дата на раждане 12.01.1934 г. Място на раждане с. Чубрика, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Марин Петров Дунчев на 18.12.1964 г., регистриран на 28.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Марин Петров Дунчев; о. р. Марчо Желев; о. р. Борислав Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Димитровград; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1219 (Кж); протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Николай"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Николай". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Чубрика от 02.10.1990 г. до 13.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Николай" Зевджет Исмаилов Незиров

Дата на раждане: 07.06.1955
Място на раждане: с. Севар, обл. Разград
Зевджет Исмаилов Незиров Дата на раждане 07.06.1955 г. Място на раждане с. Севар, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Данчо Иванов Гичев на 25.09.1984 г., регистриран на 04.10.1984 г. Ръководил го служител лейт. Данчо Иванов Гичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-448 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1166/ 06.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. работното дело и материали на аг. "Николай". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Севар до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Николай" Вайдин Мехмедов Дупаилов

Дата на раждане: 27.12.1956
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Вайдин Мехмедов Дупаилов Дата на раждане 27.12.1956 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Петров Пешев на 18.03.1976 г., възстановен от кап. Георги Иванов Карамитрев на 15.06.1983 г. и регистриран на 17.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Петров Пешев; кап. Георги Иванов Карамитрев; кап. Ив. Янков; о. р. Николай Иванов Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-36273 и в работно дело IР-17592; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-290 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вайдин Мехмедов Дупаилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Николай" Метин Мустафов Мюмюнов

Дата на раждане: 16.11.1968
Място на раждане: гр. Айтос
Метин Мустафов Мюмюнов Дата на раждане 16.11.1968 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Ст. лейт. Стоил Христов Стоилов на 18.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоил Христов Стоилов; кап. Ан. Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("заявление"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело ІА-969 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "НДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Николай" Иван Симеонов Димитров

Дата на раждане: 06.05.1961
Място на раждане: гр. Шабла
Иван Симеонов Димитров Дата на раждане 06.05.1961 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител майор Атанас Иванов Мянков на 14.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител майор Атанас Иванов Мянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-89 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-89 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на филиал – ДБТ-Каварна от 29.03.1993 г. до 05.05.1997 г.
Решение N° 2-35
от 11.07.2012 г.
лица, регистрирани избирателните комисии за участие в избори на 22.07.2012г.

Сътрудник "Николай" Милчо Илиев Иванов

Дата на раждане: 01.12.1946
Място на раждане: с. Рабиша, обл. Видин
Милчо Илиев Иванов Дата на раждане 01.12.1946 г. Място на раждане с. Рабиша, обл. Видин Вербувал го служител О. р. Иван Василев Петров на 14.08.1970 г., регистриран на 25.08.1970 г. Ръководил го служител О. р. Иван Василев Петров; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Р. Николичев; кап. Огнян Спасов; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело ІА-203 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Белоградчик, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на кметство Дълбоки, общ. Стара Загора, издигнат от МК "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Сътрудник "Николай" Милчо Илиев Иванов

Дата на раждане: 01.12.1946
Място на раждане: с. Рабиша, обл. Видин
Милчо Илиев Иванов Дата на раждане 01.12.1946 г. Място на раждане с. Рабиша, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Василев Петров на 14.08.1970 г., регистриран на 25.08.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Петров; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Р. Николичев; кап. Огнян Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело ІА-203 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Рабиша, общ. Белоградчик, издигнат от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-35/ 11.07.2012 г. – частични избори на 22.07.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-219/ 31.07.2013 г. – община Белоградчик Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-662
от 07.06.2016 г.
Миньорско застрахователно дружество АД

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 09.10.1997 г. до 16.09.1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-345/ 13.05.2014 г. – длъжници към Кредитна банка Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Николай" Байрамали Наим Идриз

Дата на раждане: 13.05.1963
Място на раждане: с. Женда, обл. Кърджали
Байрамали Наим Идриз Дата на раждане 13.05.1963 г. Място на раждане с. Женда, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стефан Костадинов на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. документите на аг. "Николай". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ДПС в 17-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Николай" Ивайло Стоянов Съев

Дата на раждане: 07.02.1968
Място на раждане: гр. София
Ивайло Стоянов Съев Дата на раждане 07.02.1968 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Пламен Желев на 11.05.1989 г., регистриран на 19.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 002791/ 31.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 00316/ 25.10.1990 г. личното и работното дело на аг. "Николай". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 23-и МИР-София Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Николай" Байрамали Наим Идриз

Дата на раждане: 13.05.1963
Място на раждане: с. Женда, обл. Кърджали
Байрамали Наим Идриз Дата на раждане 13.05.1963 г. Място на раждане с. Женда, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стефан Костадинов на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. документите на аг. "Николай". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Родопи, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Николай " Любомир Недков Кючуков

Дата на раждане: 14.06.1955
Място на раждане: Гр. София
Любомир Недков Кючуков Дата на раждане 14.06.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев на 18.08.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 18647; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1987 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 38 отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Николай" Младен Владимиров Григоров

Дата на раждане: 12.05.1937
Място на раждане: гр. София
Младен Владимиров Григоров Дата на раждане 12.05.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Николай Бенчев на 16.03.1979 г., регистриран на 29.03.1979 г. Ръководил го служител кап. Николай Бенчев; о. р. Костов; о. р. Цв. Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30925 и работно дело IР-16881. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на научна комисия по медицински науки - терапевтични специалности от 2003 г. до 2006 г. Зам. председател на научна комисия по медицински науки - терапевтични специалности от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Васил Райчев Георгиев

Дата на раждане: 14.10.1950
Място на раждане: Гр. Хасково
Васил Райчев Георгиев Дата на раждане 14.10.1950 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Лейт. Ангел Петров Вълчев и кап. Н. Делчев на 23.06.1975 г., регистриран на 27.06.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Ангел Петров Вълчев; лейт. Жеко Делчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково, отдел ДС, отделение ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1495 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от “Граждански съюз за Нова България”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Метин Мустафов Мюмюнов

Дата на раждане: 16.11.1968
Място на раждане: Гр. Айтос
Метин Мустафов Мюмюнов Дата на раждане 16.11.1968 г. Място на раждане Гр. Айтос Вербувал го служител Ст. лейт. Стоил Христов Стоилов на 18.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоил Христов Стоилов; кап. Ан. Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("заявление"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-969 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от ДПС
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Осведомител " Николай " Милчо Илиев Иванов

Дата на раждане: 01.12.1946
Място на раждане: С. Рабиша, обл. Видин
Милчо Илиев Иванов Дата на раждане 01.12.1946 г. Място на раждане С. Рабиша, обл. Видин Вербувал го служител О. р. Иван Василев Петров на 14.08.1970 г. Ръководил го служител О. р. Иван Василев Петров; кап. О. Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-203 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Рабиша в общ. Белоградчик, обл. Видин, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Ценко Петров Янакиев

Дата на раждане: 12.03.1942
Място на раждане: С. Докьовци, обл. Перник
Ценко Петров Янакиев Дата на раждане 12.03.1942 г. Място на раждане С. Докьовци, обл. Перник Вербувал го служител Лейт. Михаил Недялков Михов на 23.01.1978 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Ръководил го служител Лейт. Михаил Недялков Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1409 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция "Българска социалистическа партия, Партия “Български социалдемократи- Нова Левица" /БСП, ПБС/
Решение N° 2-461
от 04.02.2015 г.
община Луковит

Осведомител "Николай" Борислав Христов Алексиев

Дата на раждане: 15.05.1943
Място на раждане: гр. Луковит
Борислав Христов Алексиев Дата на раждане 15.05.1943 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Асен Петков Пешев на 09.07.1970 г., регистриран на 21.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Асен Петков Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г.за унищожаване лично дело IО-23 (Лч); писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване работно дело IР-222 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 05.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-212
от 24.07.2013 г.
община Лясковец

Агент "Николай" Петър Дончев Хрулев

Дата на раждане: 20.09.1967
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Петър Дончев Хрулев Дата на раждане 20.09.1967 г Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Огнян Чалъков на 16.05.1987 г., регистриран на 16.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Чалъков; о. р. Н. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-3157 (В.Т.); протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-812 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-597
от 25.01.2016 г.
ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве

Агент "Николай" Младен Владимиров Григоров

Дата на раждане: 12.05.1937
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Николай" Огнян Вълков Трингов

Дата на раждане: 14.04.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Огнян Вълков Трингов Дата на раждане 14.04.1952 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Величков на 28.03.1979 г., регистриран на 27.04.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление на МВР – ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; работно дело ІР – 10710; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА – 3780 /Ст.З/, унищожено с протокол № 255/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 25.06.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Николай" Симеон Николов Близнаков

Дата на раждане: 22.07.1943
Място на раждане: с. Ключ, обл. Благоевград
Симеон Николов Близнаков Дата на раждане 22.07.1943 г. Място на раждане с. Ключ, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Христо Стоянов Арнаудов на 26.11.1979 г., регистриран на 12.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Стоянов Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2399 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2015 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Ключ от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г.
Решение N° 2-194
от 19.06.2013 г.
община Горна Оряховица

Агент "Николай" Ивелин Росенов Гавазов

Дата на раждане: 13.02.1963
Място на раждане: гр. Златарица
Ивелин Росенов Гавазов Дата на раждане 13.02.1963 г. Място на раждане гр. Златарица Вербувал го служител майор Георги Йорданов Георгиев на 26.09.1983 г., регистриран на 07.10.1983 г. Ръководил го служител майор Георги Йорданов Георгиев; о. р. Стефан Денчев; о. р. Дим. Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-II; ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3245 (В.Т.), в работно дело IР-849 (В.Т.) и в работно дело IР-13161; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.2003 г. до 08.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ивелин Росенов Гавазов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МИНИ БОБОВ ДОЛ" АД, гр. Бобов дол Обявява установената и обявена с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Николай" Борислав Петков Орлов

Дата на раждане: 08.09.1970
Място на раждане: гр. Чирпан
Борислав Петков Орлов Дата на раждане 08.09.1970 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител кап. Бойко Пеев на 22.07.1989 г., регистриран на 07.08.1989 г. Ръководил го служител кап. Бойко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Чирпан, издигнат от Българска демократична общност Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Петков Орлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Борислав Петков Орлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № IA - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело IР – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от МК "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Николай" Любомир Недков Кючуков

Дата на раждане: 14.06.1955
Място на раждане: гр. София
Любомир Недков Кючуков Дата на раждане 14.06.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев на 18.08.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 18647; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лондон от 15.09.2009 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Николай" Стефан Николов Апостолов

Дата на раждане: 01.06.1945
Място на раждане: гр. София
Стефан Николов Апостолов Дата на раждане 01.06.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 11.12.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36878. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 30.10.2006 г. до 30.11.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Николов Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-219
от 31.07.2013 г.
община Белоградчик

Сътрудник "Николай" Милчо Илиев Иванов

Дата на раждане: 01.12.1946
Място на раждане: с. Рабиша, обл. Видин
Милчо Илиев Иванов Дата на раждане 01.12.1946 г. Място на раждане с. Рабиша, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Василев Петров на 14.08.1970 г., регистриран на 25.08.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Петров; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Р. Николичев; кап. Огнян Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело ІА-203 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г.; Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1995 г.; Кмет на кметство Рабиша от м. ноември 1999 г. до м. октомври 2007г. Кмет на кметство Рабиша от м. ноември 2009 г. до 2011г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-35/ 11.07.2012 г. – частични избори на 22.07.2012 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, издигнат от Коалиция "Новата Стара Загора" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Николай" Хасан Ахмед Караали

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Малиново, обл. Ловеч
Хасан Ахмед Караали Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Малиново, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. В. Гечевски на 27.06.1973 г., регистриран на 07.07.1973 г. Ръководил го служител о. р. В. Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел XI, отделение I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Малиново, общ. Ловеч, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 24/ 12.02.2008 г. – частични избори на 16.02.2008 г.
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Николай" Метин Мустафов Мюмюнов

Дата на раждане: 16.11.1968
Място на раждане: гр. Айтос
Метин Мустафов Мюмюнов Дата на раждане 16.11.1968 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Ст. лейт. Стоил Христов Стоилов на 18.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоил Христов Стоилов; кап. Ан. Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("заявление"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело ІА-969 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-79
от 26.09.2012 г.
Колеж по телекомуникации и пощи

Агент "Николай" Игнат Стефанов Станев

Дата на раждане: 15.05.1947
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Венцислав Славчев Димитров

Дата на раждане: 06.05.1954
Място на раждане: с. Кушава
Венцислав Славчев Димитров Дата на раждане 06.05.1954 г. Място на раждане с. Кушава Вербувал го служител кап. Огнян Витков Витков на 19.11.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Огнян Витков Витков Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР – Видин – ДС, отделение Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 сътрудничеството VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 53 (Вд) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Атака
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 23.01.1984 г. Кандидат за кмет на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, издигнат от НДСВ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Огнян Вълков Трингов

Дата на раждане: 14.04.1952
Място на раждане: Стара Загора
Огнян Вълков Трингов Дата на раждане 14.04.1952 г. Място на раждане Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Величков на 28.03.1979 г., регистриран на 27.04.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление на МВР - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; работно дело І Р – 10710; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 3780 /Ст.З/, унищожено с протокол № 255/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Стара Загора, издигнат от Евророма
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Радко Любенов Ханджиев

Дата на раждане: 20.01.1944
Място на раждане: София
Радко Любенов Ханджиев Дата на раждане 20.01.1944 г. Място на раждане София Вербувал го служител Георги Сандев на 02.08.1983 г. Ръководил го служител Георги Сандев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление VІ София – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване №73/1990 г. на л. д.; налично р. д. ІР 3977; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на София, издигнат от Коалиция "Единен Национален Фронт"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Хасан Ахмед Караали

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Малиново, обл. Ловеч
Хасан Ахмед Караали Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Малиново, обл. Ловеч Вербувал го служител В. Гечевски на 27.06.1973 г. Ръководил го служител В. Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел XI, отделение I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Малиново, общ. Ловеч, издигнат от ДПС
Решение N° 24
от 12.02.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Хасан Ахмед Караали

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Малиново, обл. Ловеч
Хасан Ахмед Караали Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Малиново, обл. Ловеч Вербувал го служител В. Гечевски на 27.06.1973 г. Ръководил го служител В. Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел XI, отделение I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Малиново, общ. Ловеч, издигнат от ДПС Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. Решение № 24/ 12.02.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 24/ 12.02.2008 г. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Михаил Илиев Кирилов

Дата на раждане: 26.09.1957
Място на раждане: Гр. Горна Оряховица
Михаил Илиев Кирилов Дата на раждане 26.09.1957 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 50 Място на раждане Гр. Горна Оряховица Вербувал го служител Емил Енев на 27.09.1983 г., регистриран на 17.10.1983 г. Ръководил го служител Емил Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Николай"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Горна Оряховица, издигнат от Политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More