Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николай; Чавдар намери 2 резултата / The search @pseudo Николай; Чавдар found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Николай; Чавдар" Венцислав Ангелов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1953
Място на раждане: гр. Пазарджик
Венцислав Ангелов Иванов Дата на раждане 07.05.1953 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Бойко Александров Андров на 29.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител лейт. Бойко Александров Андров; о. р. Никола Ив. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 лично дело IА-37104. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.2000 г. до 26.02.2000 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Николай; Чавдар" Венцислав Ангелов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1953
Място на раждане: гр. Пазарджик
Венцислав Ангелов Иванов Дата на раждане 07.05.1953 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Бойко Александров Андров на 29.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител лейт. Бойко Александров Андров; о. р. Никола Ив. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 лично дело IА-37104. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 26.02.2000 г. до 12.03.2006 г. Извънреден и пълномощен посланик в Каракас от 20.04.2010 г.