Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николай; Йорданов намери 1 резултата / The search @pseudo Николай; Йорданов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент; сътрудник "Николай; Йорданов" Костадин Димов Бакалов

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Робово, обл. Ямбол
Костадин Димов Бакалов Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Робово, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 26.03.1966 г., регистриран на 05.04.1966 г.; възстановен на 06.10.1969 г. и регистриран на 03.10.1969 г. Ръководил го служител майор Петър Колев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Николай; Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело ІА-2512 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-577 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК Стралджа от 08.11.1990 г. до 15.11.1991 г. Общински съветник от 15.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More