Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николай; Камен намери 2 резултата / The search @pseudo Николай; Камен found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Николай; Камен" Дахил Мустафа Селим

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Дахил Мустафа Селим Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Иван Симеонов Богданов на 30.07.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Симеонов Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1008 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. юни 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дахил Мустафа Селим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Николай; Камен" Дахил Мустафа Селим

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Дахил Мустафа Селим Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Иван Симеонов Богданов на 30.07.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Симеонов Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1008 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дахил Мустафа Селим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More