Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николов намери 54 резултата / The search @pseudo Николов found 54 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Андрей Николов" Валери Стоилов Стефанов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: гр. Дупница
Валери Стоилов Стефанов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Васил Борисов Ценов на 21.08.1985 г., регистриран на 04.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Борисов Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Ан. Николов" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Ан. Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Факултет славянски филологии от 1999 г. до 2007 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Кмет на кметство Копривлен от 2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николов" Георги Петров Крънчев

Дата на раждане: 05.01.1947
Място на раждане: гр. Разлог
Георги Петров Крънчев Дата на раждане 05.01.1947 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител о. р. Йордан Димитров Финдрин на 24.07.1975 г., регистриран на 12.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Димитров Финдрин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2453 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Разлог, издигнат от ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в община Хаджидимово, издигнат от Партия "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 317/ 22.02.2012 г. – частични избори на 11.03.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент; секретен сътрудник "Николов; Зографов" Йосиф Благоев Босаков

Дата на раждане: 06.12.1942
Място на раждане: с. Славовица, обл. Пазарджик
Йосиф Благоев Босаков Дата на раждане 06.12.1942 г. Място на раждане с. Славовица, обл. Пазарджик Вербувал го служител кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Николов; Зографов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф
Решение N° 2-628
от 22.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Агент "Николов" Александър Димитров Попов

Дата на раждане: 07.11.1937
Място на раждане: гр. Стамболийски
Александър Димитров Попов Дата на раждане 07.11.1937 г. Място на раждане гр. Стамболийски Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 13.06.1980 г., регистриран на 18.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; о. р. Янко Кутелов; о. р. Георги Сандев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-14347; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-31124. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – ДФГ „ЕЛБУР”, гр. София (СД "ЕЛБУР ПОПОВ И СИЕ" – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Резидент "Николов" Божидар Любенов Япраков

Дата на раждане: 19.12.1950
Място на раждане: гр. Самоков
Божидар Любенов Япраков Дата на раждане 19.12.1950 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Владимир Стойнев на 03.09.1982 г., регистриран на 12.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стойнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27417. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Самоков, издигнат от Партия "НФСБ" Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Николов" Темелко Христов Шингаров

Дата на раждане: 01.01.1939
Място на раждане: с. Ладарево, обл. Благоевград
Темелко Христов Шингаров Дата на раждане 01.01.1939 г. Място на раждане с. Ладарево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Никола Лазаров Дардев на 27.04.1964 г., регистриран на 09.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Лазаров Дардев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-248; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-541; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач“” ЕООД – гр. Сандански Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 259/ 14.09.2011 г. – община Сандански Обявява установената и обявена с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николов " Иван Георгиев Калоянов

Дата на раждане: 15.01.1948
Място на раждане: С. Белеврен, обл. Бургас
Иван Георгиев Калоянов Дата на раждане 15.01.1948 г. Място на раждане С. Белеврен, обл. Бургас Вербувал го служител Калуд Германов Калудов на 24.02.1976 г. Ръководил го служител Калуд Германов Калудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас.ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1617; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3054; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Средец, издигнат от партия Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 42 “ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Николов " Васил Любомиров Костов

Дата на раждане: 01.10.1945
Място на раждане: Гр. Ловеч
Васил Любомиров Костов Дата на раждане 01.10.1945 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител На 13.11.1969 г.; възстановен от Димитър Ив. Гелков на 14.07.1972 г. Ръководил го служител Димитър Ив. Гелков; кап. Св. Петрунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо за унищожаване вх. № 2084/ 02.05.1990 г.; работно дело ІР-4821-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. документи на агент "Николов" са унищожени Решение № 14 / 04.09.2007 г. 10 Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Николов " Георги Иванов Иванов

Дата на раждане: 02.07.1940
Място на раждане: Гр. Ловеч
Георги Иванов Иванов (Какалов) Дата на раждане 02.07.1940 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител Кап. Христо Ботев Василев на 17.07.1962 г., регистриран на 27.07.1962 г. Ръководил го служител Кап. Христо Ботев Василев; майор Минчо Колев Колев; майор Цеко Иванов Върбанов; майор Косю Иванов Коюнджиев; майор Цеко Виденов Иванов; лейт. Георги Любенов Николов; ст. лейт. Ангел Миланов Николов; ст. лейт. Стоян Борисов Тошков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, отдел V, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-24203; работно дело ІР-9020 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 17 Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент; секретен сътрудник "Николов" Альон Насков Хаджиев

Дата на раждане: 02.11.1963
Място на раждане: с. Жълтуша, обл. Кърджали
Альон Насков Хаджиев Дата на раждане 02.11.1963 г. Място на раждане с. Жълтуша, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Димитър Н. Варелов на 28.08.1987 г., регистриран на 29.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Н. Варелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 346/ 06.02.1990 г. делата на СС "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ардино, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Альон Насков Хаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Николов" Георги Карамфилов Темелков

Дата на раждане: 15.12.1951
Място на раждане: с. Копаница, обл. Перник
Георги Карамфилов Темелков Дата на раждане 15.12.1951 г. Място на раждане с. Копаница, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Тодор Дерменджиев на 30.03.1974 г., регистриран на 12.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Дерменджиев; о. р. Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7707; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г.за унищожаване лично дело на аг. "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на "Личен състав" от 01.02.1999 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Николов" Дафин Асенов Дерменджиев

Дата на раждане: 24.06.1958
Място на раждане: с. Сливка, обл. Смолян
Дафин Асенов Дерменджиев Дата на раждане 24.06.1958 г. Място на раждане с. Сливка, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Денчо Ганев на 15.03.1977 г., регистриран на 24.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Денчо Ганев; о. р. Фенеров; о. р. Живко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-III-VIII; ДС, управление III-IХ-VI, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-9851. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сунгурларе, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дафин Асенов Дерменджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Николов" Генчо Любенов Петков

Дата на раждане: 10.08.1931
Място на раждане: с. Дяково, обл. Кюстендил
Генчо Любенов Петков Дата на раждане 10.08.1931 г. Място на раждане с. Дяково, обл. Кюстендил Вербувал го служител мл. лейт. Димов и кап. Петков на 22.01.1953 г., регистриран на 13.05.1954 г. Ръководил го служител мл. лейт. Димов; лейт. Тенчо Тодоров Тенев; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-Х; ДС-Станке Димитров Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-375 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-267 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.11.1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Осведомител "Николов" Огнемир Александров Пенчев

Дата на раждане: 03.04.1952
Място на раждане: гр. София
Огнемир Александров Пенчев Дата на раждане 03.04.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стефан Стефанов на 06.12.1970 г., регистриран на 21.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-отдел ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-524 и работно дело IР-5335 (налично); работно дело IР-5335. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на кметство Копривлен, общ. Хаджидимово, издигнат от Партия "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 317/ 22.02.2012 г. – частични избори на 11.03.2012 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител "Николов" Огнемир Александров Пенчев

Дата на раждане: 03.04.1952
Място на раждане: гр. София
Огнемир Александров Пенчев Дата на раждане 03.04.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стефан Стефанов на 06.12.1970 г., регистриран на 21.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-отдел ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-524 и работно дело IР-5335 (налично); работно дело IР-5335. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на район "Красна поляна", общ. София, издигнат от ПП "България без цензура" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Николов" Николай Александров Анев

Дата на раждане: 04.02.1952
Място на раждане: гр. Самоков
Николай Александров Анев Дата на раждане 04.02.1952 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител ст. лейт. Дилчо Петков Манчев на 16.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Дилчо Петков Манчев; о. р. Николай Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36907; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 24-и МИР-София и в 26-и МИР-София-област Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Александров Анев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Николов" Стефан Найденов Найденов

Дата на раждане: 09.01.1946
Място на раждане: с. Катунец, обл. Ловеч
Стефан Найденов Найденов Дата на раждане 09.01.1946 г. Място на раждане с. Катунец, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Кр. Кръстев на 23.08.1980 г., регистриран на 13.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кр. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на ВЕНИС КАЗИНОС ООД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание на БЕЛФАСТ ООД, гр. София, като представляващ фирма-съдружник В-С 98 ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Николов" Богдан Иванов Богданов

Дата на раждане: 02.11.1940
Място на раждане: гр. София
Богдан Иванов Богданов Дата на раждане 02.11.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Николов" Богдан Иванов Богданов

Дата на раждане: 02.11.1940
Място на раждане: гр. София
Богдан Иванов Богданов Дата на раждане 02.11.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1990 г. до 1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител; секретен сътрудник "Николов; Диагностика" Богдан Николов Петрунов

Дата на раждане: 01.09.1936
Място на раждане: гр. София
Богдан Николов Петрунов Дата на раждане 01.09.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кънчо Савков Иванов на 28.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; кап. Румен Димитров Велинов на 17.05.1988 г., регистриран в ПГУ на 13.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Савков Иванов; кап. Румен Димитров Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Николов; Диагностика Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13012; дело Ф1, а.е. 7466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по медикобиологични науки от 1990 г. Член на научна комисия по биологични и медикобиологични науки от 2006 г. до 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Богдан Николов Петрунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Николов" Борислав Димитров Борисов

Дата на раждане: 09.10.1965
Място на раждане: гр. Кюстендил
Борислав Димитров Борисов Дата на раждане 09.10.1965 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Юри Стоименов на 24.08.1987 г., регистриран на 19.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Юри Стоименов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Кюстендил - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1117 (Кн) № КА-18 (1)/ 04.06.1990 г. и на работно дело ІР-888 (Кн) № КА-18/ 04.06.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Богослов от 10.11.2003 г. до 13.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николов " Димитър Иванов Вощев

Дата на раждане: 09.03.1967
Място на раждане: Гр. Поморие
Димитър Иванов Вощев Дата на раждане 09.03.1967 г. Място на раждане Гр. Поморие Вербувал го служител Ст. лейт. Румен Тодоров Дерменджиев на 16.11.1985 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 Ръководил го служител Ст. лейт. Румен Тодоров Дерменджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларация за сътрудничество и обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-3130 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1700; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Поморие, издигнат от ПП “Български социалдемократи”
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Резидент "Николов" Божидар Любенов Япраков

Дата на раждане: 19.12.1950
Място на раждане: гр. Самоков
Божидар Любенов Япраков Дата на раждане 19.12.1950 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Владимир Стойнев на 03.09.1982 г., регистриран на 12.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стойнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27417. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 15.03.1995 г. до 09.01.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Николов" Стефан Найденов Найденов

Дата на раждане: 09.01.1946
Място на раждане: с. Катунец, обл. Ловеч
Стефан Найденов Найденов Дата на раждане 09.01.1946 г. Място на раждане с. Катунец, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Кр. Кръстев на 23.08.1980 г., регистриран на 13.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кр. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "АЙ СИ ЕС" ЕАД Собственик в "Еврофутбол" ООД “АЛЕКС – ТВ” ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "АЛЕКСАНДРА ТВ" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. “АЛЕКСАНДЪР И СИЕ” ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ,,АЛИСА 93" ООД Проверени са 6 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Николов" Стефан Найденов Найденов

Дата на раждане: 09.01.1946
Място на раждане: с. Катунец, обл. Ловеч
Стефан Найденов Найденов Дата на раждане 09.01.1946 г. Място на раждане с. Катунец, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Кр. Кръстев на 23.08.1980 г., регистриран на 13.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кр. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Еврофутбол" ООД Собственик в "АЙ СИ ЕС" ЕАД "ЕКО ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕООД Проверени са 6 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г. Обявен с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Агент "Николов" Темелко Христов Шингаров

Дата на раждане: 01.01.1939
Място на раждане: с. Ладарево, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Николов; Бебо" Бедо Нигохос Бедросян

Дата на раждане: 19.12.1939
Място на раждане: гр. Варна
Бедо Нигохос Бедросян Дата на раждане 19.12.1939 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Петров Вълчев на 27.11.1959 г., регистриран на 16.12.1959 г.; възстановен от полк. Георги Борисов Гугалов на 29.05.1985 г., регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Петров Вълчев; полк. Георги Борисов Гугалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов; Бебо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-283 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за унищожаване личното и работно дело на Бедо Нигохос Бедросян; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-286 (Вн); протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-283 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция "СВОБОДЕН ИЗБОР – ЕКОГЛАСНОСТ"
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Николов" Никола Василев Василев

Дата на раждане: 18.11.1937
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Варна
Никола Василев Василев Дата на раждане 18.11.1937 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Стоян П. Тенев на 17.11.1957 г., регистриран на 26.11.1957 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян П. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39174. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Главен директор до 01.12.1990 г.
Решение N° 2-95
от 30.10.2012 г.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Агент "Николов" Маргарит Славов Тодоров

Дата на раждане: 19.06.1948
Място на раждане: гр. София
Маргарит Славов Тодоров Дата на раждане 19.06.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Чавдар Петров на 09.05.1978 г., регистриран на 27.05.1978 г. Ръководил го служител о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, управление IV-I-III, управление II-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за "надлежно санкционирано и извършено заличаването на данните" за "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет към 22.12.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Николов" Красимир Стефанов Ранков

Дата на раждане: 02.10.1951
Място на раждане: с. Есеница, обл. Варна
Красимир Стефанов Ранков Дата на раждане 02.10.1951 г. Място на раждане с. Есеница, обл. Варна Вербувал го служител вербуван на 29.10.1980 г., регистриран на 06.11.1980 г.; възстановен от о. р. Марко Андреев Бекяров и регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Марко Андреев Бекяров; о. р. Ст. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС; СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Николов"; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2277 (Вн); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-494 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Драматичен театър – Добрич от 25.01.1999 г. до 03.12.2002 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Николов" Богдан Иванов Богданов

Дата на раждане: 02.11.1940
Място на раждане: гр. София
Богдан Иванов Богданов Дата на раждане 02.11.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 29.04.1991 г. до 14.07.1993 г.
Решение N° 2-685
от 22.07.2016 г.
Приватизирани предприятия Перник

Агент "Николов" Йордан Борисов Костадинов

Дата на раждане: 21.12.1935
Място на раждане: с. Ваксево, обл. Кюстендил
Йордан Борисов Костадинов Дата на раждане 21.12.1935 г. Място на раждане с. Ваксево, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Крум Сераф. Божилов на 20.01.1976 г., регистриран на 03.02.1976 г. Ръководил го служител кап. Крум Сераф. Божилов; о. р. М. Златанов; о. р. Асен Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1498 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1498 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Елея - 98" ООД; Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Николов" Младен Иванов Малчев

Дата на раждане: 08.06.1951
Място на раждане: Гр. Шумен
Младен Иванов Малчев Дата на раждане 08.06.1951 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Михаил Генков Петров на 06.05.1983 г., регистриран на 11.05.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Михаил Генков Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2236; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1059. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор и главен счетоводител в гр. Шумен през 1992 г.
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент "Николов" Ангел Димитров Димитров

Дата на раждане: 21.11.1945
Място на раждане: с. Ряхово, обл. Русе
Ангел Димитров Димитров Дата на раждане 21.11.1945 г. Място на раждане с. Ряхово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев на 27.10.1964 г., регистриран на 05.11.1964 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ВМФ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ряхово до 1990 г. Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Заместник-председател на ВрИК на община Сливо поле от 1990 г. до 1991 г. Кмет на кметство Ряхово от 1991 г. до 1999 г. Общински съветник от 05.11.1999 г. до 01.09.2000 г. За Ангел Димитров Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Копривлен, общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г. Обявен с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Николов" Георги Стойнов Белчев

Дата на раждане: 29.12.1940
Място на раждане: с. Писанец, обл. Русе
Георги Стойнов Белчев Дата на раждане 29.12.1940 г. Място на раждане с. Писанец, обл. Русе Вербувал го служител кап. Иван Митев Начев на 25.12.1959 г., регистриран на 13.01.1960 г. Ръководил го служител кап. Иван Митев Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 2419/ 1962 г. за унищожаване личното и работното дело на Георги Стойнов Белчев. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николов " Борислав Димитров Борисов

Дата на раждане: 09.10.1965
Място на раждане: Кюстендил
Борислав Димитров Борисов Дата на раждане 09.10.1965 г. Място на раждане Кюстендил Вербувал го служител Ю. Стоименов на 24.09.1987 г. Ръководил го служител Ю. Стоименов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Кюстендил - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 органите по чл. 1 дело ІА-1117 № КА-18/ 04.06.1990 г. и на работно дело ІР-888 № КА-18/ 04.06.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Богослов, общ. Кюстендил, издигнат от Коалиция “Обединени за Община Кюстендил” /ПП “НДСВ”, ПП”ВМРО-БНД”/
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николов " Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривнен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривнен, обл. Благоевград Вербувал го служител Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г. Ръководил го служител Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николов " Иван Роев Пейков

Дата на раждане: 30.11.1945
Място на раждане: С. Кошарица, Бургаско
Иван Роев Пейков Дата на раждане 30.11.1945 г. Място на раждане С. Кошарица, Бургаско Вербувал го служител Михаил Танев на 11.10.1977 г., регистриран на 26.10.1977 г. Ръководил го служител Михаил Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4, рег. дневник; лично дело І А – 2569 /Бс/ унищожено с протокол № 13/1990 г.; работно дело І Р – 1034 /Бс/ унищожено с протокол № 14/1990 г. под № 1033; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Лургас, издигнат от Атака
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Николов" Николайчо Иванов Кривошиев

Дата на раждане: 14.04.1946
Място на раждане: гр. Летница
Николайчо Иванов Кривошиев Дата на раждане 14.04.1946 г. Място на раждане гр. Летница Вербувал го служител о. р. Д. Стайков на 18.05.1988 г., регистриран на 09.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Д. Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник ДФГ "РИГЕЛ КОМЕРС", гр. Ловеч /"РИГЕЛ КОМЕРС" ООД – по бюлетина/; Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД, гр. Ловеч Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "РИГЕЛ КОМЕРС" ЕООД, гр. Ловеч /"РИГЕЛ КОМЕРС" ООД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Николов " Темелко Христов Шингаров

Дата на раждане: 01.01.1939
Място на раждане: С. Ладарево, обл. Благоевград
Темелко Христов Шингаров Дата на раждане 01.01.1939 г. Място на раждане С. Ладарево, обл. Благоевград Вербувал го служител Никола Лазаров Дардев на 27.04.1964 г., регистриран на 09.05.1964 г. Ръководил го служител Никола Лазаров Дардев Решение № 22/ 29.01.2008 г. 152 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС- Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 248; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-541; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Николов; Бебо" Бедо Нигохос Бедросян

Дата на раждане: 19.12.1939
Място на раждане: гр. Варна
Бедо Нигохос Бедросян Дата на раждане 19.12.1939 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Петров Вълчев на 27.11.1959 г., регистриран на 16.12.1959 г.; възстановен от полк. Георги Борисов Гугалов на 29.05.1985 г., регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Петров Вълчев; полк. Георги Борисов Гугалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов; Бебо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-283 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за унищожаване личното и работно дело на Бедо Нигохос Бедросян; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-286 (Вн); протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-283 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция "СВОБОДЕН ИЗБОР – ЕКОГЛАСНОСТ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Николов" Иван Роев Пейков

Дата на раждане: 30.11.1945
Място на раждане: с. Кошарица, Бургаско
Иван Роев Пейков Дата на раждане 30.11.1945 г. Място на раждане с. Кошарица, Бургаско Вербувал го служител о. р. Михаил Танев на 11.10.1977 г., регистриран на 26.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА–2569 /Бс/ унищожено с протокол № 13/1990 г.; работно дело ІР–1034 /Бс/ унищожено с протокол № 14/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в община Несебър, издигнат от Национален фронт за спасение на България Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Николов" Иван Василев Червенков

Дата на раждане: 20.01.1939
Място на раждане: Гр. Пловдив
Иван Василев Червенков Дата на раждане 20.01.1939 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Косю Йовчев Коюмджиев на 14.02.1959 г., регистриран на 19.03.1959 г. Ръководил го служител О. р. Косю Йовчев Коюмджиев; о. р. Иван Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41243. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител направление в Комитета за радио и телевизия
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Николов" Стоян Станков Генков

Дата на раждане: 20.08.1953
Място на раждане: с. Факия, обл. Бургас
Стоян Станков Генков Дата на раждане 20.08.1953 г. Място на раждане с. Факия, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Стефан Вълков Стефанов на 19.12.1977 г., регистриран на 09.01.1978 г. Ръководил го служител кап. Стефан Вълков Стефанов; о. р. Валентин Калчев; о. р. Емилиян Козловски; о. р. Димитър Милков; о. р. Олег Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-II, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1128; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаба на НАТО "Скопие" в Офис на НАТО в Скопие, Македония от 25.11.2007 г. до 30.04.2009 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Станков Генков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 317
от 22.02.2012
частични избори на 11.03.2012 г.

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Копривлен, общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г. Обявен с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявен с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2012 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More