Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николова намери 5 резултата / The search @pseudo Николова found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Николова" Дора Василева Цветкова

Дата на раждане: 20.12.1956
Място на раждане: гр. София
Дора Василева Цветкова Дата на раждане 20.12.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Иван Иванов на 02.09.1983 г., регистрирана на 12.09.1983 г. Ръководил я служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. "Николова". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката от 26.05.2004 г. до 16.07.2005 г. Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР Обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медииф - радиа и телевизии
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Николова" Антонина Николова Кузманова

Дата на раждане: 25.04.1939
Място на раждане: гр. София
Антонина Николова Кузманова Дата на раждане 25.04.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Сашко Илиев Цветанов на 02.11.1976 г., регистрирана на 05.11.1976 г. Ръководил я служител лейт. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николова Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33377. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по исторически науки от 1997 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Николова" Дора Василева Цветкова

Дата на раждане: 20.12.1956
Място на раждане: Гр. София
Дора Василева Цветкова Дата на раждане 20.12.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Иван Иванов на 02.09.1983 г., регистрирана на 12.09.1983 г. Ръководил я служител О. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. "Николова". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Продуцент, главен редактор в програма "Радио София" в БНР Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Николова" Мери Филипова Саханджиева

Дата на раждане: 03.01.1959
Място на раждане: гр. София
Мери Филипова Саханджиева Дата на раждане 03.01.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Иван Николов Котов на 20.03.1984 г., регистрирана на 26.03.1984 г. Ръководил я служител кап. Иван Николов Котов; о. р. Иван Ангелов; о. р. Недялков; о. р. Иван Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР - VII РУ-ДС; СГУ на МВР-ДС-II-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33448. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 04.09.2002 г. до 01.01.2003 г. Главен директор от 01.01.2003 г. до 01.08.2008 г. Зам. изпълнителен директор от 01.08.2008 г. до 20.11.2008 г. Изпълнителен директор от 20.11.2008 г. до 27.08.2009 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Николова" Дора Василева Цветкова

Дата на раждане: 20.12.1956
Място на раждане: Гр. София
Дора Василева Цветкова Дата на раждане 20.12.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Иван Иванов на 02.09.1983 г., регистрирана на 12.09.1983 г. Ръководил я служител О. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. "Николова". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Продуцент от 15.07.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More