Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николов; Бебо намери 2 резултата / The search @pseudo Николов; Бебо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Николов; Бебо" Бедо Нигохос Бедросян

Дата на раждане: 19.12.1939
Място на раждане: гр. Варна
Бедо Нигохос Бедросян Дата на раждане 19.12.1939 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Петров Вълчев на 27.11.1959 г., регистриран на 16.12.1959 г.; възстановен от полк. Георги Борисов Гугалов на 29.05.1985 г., регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Петров Вълчев; полк. Георги Борисов Гугалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов; Бебо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-283 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за унищожаване личното и работно дело на Бедо Нигохос Бедросян; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-286 (Вн); протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-283 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция "СВОБОДЕН ИЗБОР – ЕКОГЛАСНОСТ"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Николов; Бебо" Бедо Нигохос Бедросян

Дата на раждане: 19.12.1939
Място на раждане: гр. Варна
Бедо Нигохос Бедросян Дата на раждане 19.12.1939 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Петров Вълчев на 27.11.1959 г., регистриран на 16.12.1959 г.; възстановен от полк. Георги Борисов Гугалов на 29.05.1985 г., регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Петров Вълчев; полк. Георги Борисов Гугалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов; Бебо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-283 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за унищожаване личното и работно дело на Бедо Нигохос Бедросян; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-286 (Вн); протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-283 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция "СВОБОДЕН ИЗБОР – ЕКОГЛАСНОСТ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More