Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николов; Диагностика намери 1 резултата / The search @pseudo Николов; Диагностика found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител; секретен сътрудник "Николов; Диагностика" Богдан Николов Петрунов

Дата на раждане: 01.09.1936
Място на раждане: гр. София
Богдан Николов Петрунов Дата на раждане 01.09.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кънчо Савков Иванов на 28.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; кап. Румен Димитров Велинов на 17.05.1988 г., регистриран в ПГУ на 13.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Савков Иванов; кап. Румен Димитров Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Николов; Диагностика Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13012; дело Ф1, а.е. 7466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по медикобиологични науки от 1990 г. Член на научна комисия по биологични и медикобиологични науки от 2006 г. до 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Богдан Николов Петрунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More