Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Николов; Зографов намери 1 резултата / The search @pseudo Николов; Зографов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент; секретен сътрудник "Николов; Зографов" Йосиф Благоев Босаков

Дата на раждане: 06.12.1942
Място на раждане: с. Славовица, обл. Пазарджик
Йосиф Благоев Босаков Дата на раждане 06.12.1942 г. Място на раждане с. Славовица, обл. Пазарджик Вербувал го служител кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Николов; Зографов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More