Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нихат; Янев намери 1 резултата / The search @pseudo Нихат; Янев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Нихат; Янев" Али Акиф Шабан

Дата на раждане: 19.02.1951
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Кърджали
Али Акиф Шабан Дата на раждане 19.02.1951 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Владимир Стефанов Колев на 10.12.1970 г., регистриран на 23.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стефанов Колев; о. р. Георги Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Русе-V; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нихат; Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1894 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3299 (Бс).. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Дрянковец до м. декември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More