Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ноев намери 2 резултата / The search @pseudo Ноев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Секретен сътрудник "Ноев" Емил Стоянов Узунов

Дата на раждане: 28.10.1938
Място на раждане: гр. София
Емил Стоянов Узунов Дата на раждане 28.10.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Д. Димитров; о. р. Йото Пашов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ноев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6246; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник - "Стопанска банка" АД – от 30.06.1993 г. до 29.12.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Секретен сътрудник "Ноев" Емил Стоянов Узунов

Дата на раждане: 28.10.1938
Място на раждане: гр. София
Емил Стоянов Узунов Дата на раждане 28.10.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Д. Димитров; о. р. Йото Пашов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ноев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6246; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 30.06 1993г. до 29.12.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More