Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Норина намери 1 резултата / The search @pseudo Норина found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-62
от 13.09.2012 г.
Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Агент "Норина" Илка Борисова Попова-Михайлова

Дата на раждане: 15.09.1946
Място на раждане: гр. Ямбол
Илка Борисова Попова-Михайлова Дата на раждане 15.09.1946 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал я служител о. р. Георги Петков на 10.04.1989 г., регистрирана на 11.04.1989 г. Ръководил я служител о. р. Георги Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Норина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение вх. № 763/ 1990 г. за изключване от агентурния апарат и унищожаване материалите на аг. "Норина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 16.04.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More