Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Няголов намери 2 резултата / The search @pseudo Няголов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Няголов" Тончо Иванов Бебов

Дата на раждане: 08.07.1946
Място на раждане: гр. Кнежа
Тончо Иванов Бебов Дата на раждане 08.07.1946 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител о. р. Христо Пагелски на 29.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Пагелски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Няголов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29972 и работно дело IР-15699. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик на "Нов център” ЕООД Собственик и програмен директор на "Радио Браво" ЕООД "НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ - ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ" АД Проверени са 39 лица. Четиридесет и едно лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Няголов" Тончо Иванов Бебов

Дата на раждане: 08.07.1946
Място на раждане: гр. Кнежа
Тончо Иванов Бебов Дата на раждане 08.07.1946 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител о. р. Христо Пагелски на 29.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Пагелски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Няголов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29972 и работно дело IР-15699. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и програмен директор на "Радио Браво" ЕООД Собственик на "Нов център” ЕООД "РАДИО-В-99" ООД Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО ВЕСЕЛИНА" ЕАД Проверени са 13 лица. Двадесет и четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО ЕКСПРЕС" ЕАД Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО МИЛЕНА" ЕООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" ФОНДАЦИЯ Проверени са 5 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ПЛЕВЕН – "РАДИО ПЛЕВЕН" Проверени са 13 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО С.О.С." ЕООД Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО СВЯТ" ЕООД Проверени са 5 лица. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More