Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Овалов намери 1 резултата / The search @pseudo Овалов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Овалов" Стефан Харизанов Янков

Дата на раждане: 07.02.1960
Място на раждане: гр. Мадан
Стефан Харизанов Янков Дата на раждане 07.02.1960 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител о. р. Валентин Калчев на 05.05.1980 г., регистриран на 20.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Калчев; о. р. Васил Келеведжиев; о. р. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Овалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3164; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-860. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Русе

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More