Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Овен намери 1 резултата / The search @pseudo Овен found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Съдържател на явочна квартира "Овен" Красимир Атанасов Русев

Дата на раждане: 02.06.1960
Място на раждане: гр. Шумен
Красимир Атанасов Русев Дата на раждане 02.06.1960 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител вербуван на 22.08.1986 г., регистриран на 27.08.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Овен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 867/ 09.03.1990 г. делото на Я/К "Овен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Развигорово до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More