Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Огняна намери 1 резултата / The search @pseudo Огняна found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Осведомител "Огняна" Петър Николов Чубар

Дата на раждане: 14.06.1937
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Николов Чубар Дата на раждане 14.06.1937 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Ганчо Иванов Цанков на 13.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Иванов Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, "Задгранични паспорти" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Огняна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-7191; рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1589 и работно дело IР-7191 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "МЕТАЛКОМ" ООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More