Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Огнянов намери 40 резултата / The search @pseudo Огнянов found 40 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Огнянов" Юлий Борисов Стойчев

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Мартен
Юлий Борисов Стойчев Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Мартен Вербувал го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров на 31.10.1983 г., регистриран на 11.11.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров; о. р. Т. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1287 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 02.04.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Огнянов" Валентин Любомиров Богоев

Дата на раждане: 27.11.1965
Място на раждане: гр. Кресна
Валентин Любомиров Богоев Дата на раждане 27.11.1965 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител кап. Никола Благоев на 06.04.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г. Ръководил го служител кап. Никола Благоев; о. р. Борис Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2152 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1592 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в дирекция "Социално подпомагане" – Кресна от 01.04.2003 г. до 01.09.2006 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Огнянов" Тодор Петков Дичев

Дата на раждане: 26.03.1938
Място на раждане: гр. София
Тодор Петков Дичев Дата на раждане 26.03.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев и кап. Димчо Костадинов на 12.05.1975 г., регистриран на 19.05.1975 г., възстановен на 21.11.1986 г., регистриран на 25.11.1986 г. Ръководил го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32888; работно дело IР-9348. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.02.1990 г. до 24.08.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Огнянов" Иван Маринов Стоянов

Дата на раждане: 07.03.1948
Място на раждане: Румъния
Иван Маринов Стоянов Дата на раждане 07.03.1948 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител кап. Димитър Ник. Байрактаров на 24.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Димитър Ник. Байрактаров; о. р. Цветко Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1952 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Огнянов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Огнянов" Румен Емилов Гърчев

Дата на раждане: 22.01.1957
Място на раждане: гр. Сандански
Румен Емилов Гърчев Дата на раждане 22.01.1957 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Илия Божинов на 12.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Илия Божинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2484 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент; секретен сътрудник "Огнянов; Вихър" Пламен Пенчев Радковски

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: гр. София
Пламен Пенчев Радковски Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Божиков на 11.07.1970 г. и регистриран на 13.07.1970 г.; възстановен от о. р. Никола Николов на 29.10.1975 г. и регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Божиков; о. р. Никола Николов; о. р. Георги Стоичков; о. р. Живко Танев; полк. Пламен Марков; лейт. Николай Богданов Писанчев; ст. лейт. Пламен Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III; ВГУ-II-II, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнянов; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2624 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. "за заличаване данните за" аг. "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор до 01.08.1991 г. Главен редактор от 01.08.1991 г. до 20.08.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – юридически лица, организиращи хазартни игри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Огнянов " Евгени Георгиев Ташев

Дата на раждане: 25.10.1969
Място на раждане: Гр. Ямбол
Евгени Георгиев Ташев Дата на раждане 25.10.1969 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Христов Чилев на 18.12.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Христов Чилев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 09, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1425; доклад на Сл. "Сигурност- ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Огнянов " Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане: 17.04.1940
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Нансен Алфред Бехар Дата на раждане 17.04.1940 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Цено Белински на 09.06.1965 г. Ръководил го служител Цено Белински; Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. да бъдат заличени от общосправочната картотета обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти-"Огнянов" рег. № 12069 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание За Нансен Алфред Бехар липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Османов; Огнянов" Фаик Мехмедалиев Фаризов

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Гълъбец, обл. Хасково
Фаик Мехмедалиев Фаризов Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Гълъбец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Димитров на 12.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Димитров; о.р. Петър Делев; о. р. М. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Османов; Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 461/ 16.04.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Огнянов"; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Огнянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гълъбец до м. май 1991 г. Кмет на кметство Гълъбец от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Огнянов" Юлий Борисов Стойчев

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Мартен
Юлий Борисов Стойчев Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Мартен Вербувал го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров на 31.10.1983 г., регистриран на 11.11.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров; о. р. Т. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1287 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РИО-Търговище от 29.04.1992 г. до 31.12.1993 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 5 /пет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка Асен Кръстев Георгиев Началник на отдел "ТЕАТЪР"   Бойка Георгиева Василева директор 01.03.1988 - 31.07.1991 Валерия Алекс. Александрова     Виолета Иванова Иванова Началник на управление "ПРАВНО ПО КУЛТУРАТА"   Георги Йорданов Бонов началник на РИ   Екатерина Пашалиева началник на инспекторат 01.08.1991г. - 01.04.1992г. Мария Петрова Пенкова Началник на отдел "СЧЕТОВОДСТВО" 1993 Начо Найденов началник на ИО   Николай Горанов Йорданов Началник на главно управление "СЦЕНИЧНО И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО"   Пенка Сивева началник инспекторат 1989 Самуил Стойков Стоев началник инспекторат 05.1992 - 06.1992 Стефан Иванов Лазаров Началник на отдел "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" 1993 Стефка Великова Гергова Началник на отдел "ФИНАНСИ"   Стефка Спасова Иванова началник 10.11.1989 - 01.07.1991 Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 296/ 12.01.2012 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Огнянов" Дончо Нанов Дончев

Дата на раждане: 01.03.1945
Място на раждане: с. Старосел, обл. Пловдив
Дончо Нанов Дончев Гърбов Дата на раждане 01.03.1945 г. Място на раждане с. Старосел, обл. Пловдив Вербувал го служител подп. Георги Карамфилов Посталков на 10.07.1975 г., регистриран на 29.07.1975 г. Ръководил го служител подп. Георги Карамфилов Посталков; о. р. Костадин Ангелов Ганев; о. р. Иван Недялков Иванов; о. р. М. Пранджев; о. р. Атанас Гочев; о. р. Ил. Данчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31145 и работно дело IР-17084 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "За Родината – ДГИ-НЛ" в 16-и ИР-Пловдив
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Агент "Огнянов" Хасан Османов Османов

Дата на раждане: 20.11.1959
Място на раждане: с. Смочево, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-24
от 27.06.2012 г.
Съюз за стопанска инициатива

Агент "Огнянов" Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане: 17.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Орхан; Огнянов" Юмет Мустафа Сали

Дата на раждане: 22.11.1947
Място на раждане: с. Тервел, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Огнянов; Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на община Ракитово, издигнат от "Реформаторски блок" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-507/ 19.05.2015 г. – община Ракитово Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Огнянов" Христо Захариев Христов

Дата на раждане: 02.11.1945
Място на раждане: гр. Чирпан
Христо Захариев Христов Дата на раждане 02.11.1945 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Максим Славов на 06.12.1978 г., регистриран на 18.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Максим Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол № С-77/ 16.05.90 г. за унищожаване лично дело ІА–1013 /Сл/; протокол рег. № С-76/ 16.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-620 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на кметство Прохорово, общ. Нова Загора, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Огнянов" Юксел Бедри Хакъ

Дата на раждане: 14.06.1969
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Юксел Бедри Хакъ Дата на раждане 14.06.1969 г. Място на раждане с. Колобър, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Владимир Димитров на 16.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Димитров; о. р. Младен Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силристра-ДС; ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-697 (Сс) Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Колобър, общ. Дулово, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Огнянов" Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане: 17.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Нансен Алфред Бехар Дата на раждане 17.04.1940 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Цено Белински на 09.06.1965 г., регистриран на 15.06.1965 г. Ръководил го служител о. р. Цено Белински; Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнянов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти" - "Огнянов" рег. № 12069. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2006 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-24/ 27.06.2012 г. - Съюз за стопанска инициатива Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Огнянов; Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Ракитово, издигнат от "Реформаторски блок" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-507/ 19.05.2015 г. – община Ракитово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Огнянов" Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане: 17.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Нансен Алфред Бехар Дата на раждане 17.04.1940 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Цено Белински на 09.06.1965 г. Ръководил го служител о. р. Цено Белински; Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнянов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти" - "Огнянов" рег. № 12069. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2000 г. до 2009 г. Член на научна комисия по икономически науки от 1990 г. Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 1994 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-364
от 02.07.2014 г.
Технически университет Варна

Секретен сътрудник "Огнянов" Любен Димитров Иванов

Дата на раждане: 14.04.1941
Място на раждане: гр. Варна
Любен Димитров Иванов Дата на раждане 14.04.1941 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител вербуван на 19.03.1974 г., регистриран на 23.11.1976 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-I; ДС, ПГУ-КРО, ПГУ-НТР; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5268; рег. дневник; предложение рег. № 4991/ 23.05.1990 г. за унищожаване дело № 11800 на СС "Огнянов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Огнянов" Цанко Димитров Заечки

Дата на раждане: 06.04.1945
Място на раждане: с. Обел, обл. Благоевград
Цанко Димитров Заечки Дата на раждане 06.04.1945 г. Място на раждане с. Обел, обл. Благоевград Вербувал го служител Майор Валентин Григоров Ханджийски на 25.11.1988 г. Ръководил го служител Майор Валентин Григоров Ханджийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2891 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Огнянов" Юксел Бедри Хакъ

Дата на раждане: 14.06.1969
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Огнянов" Юксел Бедри Хакъ

Дата на раждане: 14.06.1969
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-878
от 14.03.2017 г.
международни организации

Агент "Огнянов" Ефрем Иванов Радев

Дата на раждане: 01.01.1955
Място на раждане: с. Владая, обл. София
Ефрем Иванов Радев Дата на раждане 01.01.1955 г. Място на раждане с. Владая, обл. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Василев Димитров на 05.01.1979 г., регистриран на 26.02.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Василев Димитров; о. р. М. Колев; о. р. Иван Ив. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1890; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Представител на МО в Западноевропейския съюз в Брюксел, Белгия от 04.1996 г., изпратен от МО
Решение N° 2-579
от 17.11.2015 г.
ЗАД Армеец

Агент "Огнянов" Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане: 17.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Нансен Алфред Бехар Дата на раждане 17.04.1940 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Цено Белински на 09.06.1965 г., регистриран на 15.06.1965 г. Ръководил го служител о. р. Цено Белински; Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнянов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти" - "Огнянов" рег. № 12069. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-24/ 27.06.2012 г. - Съюз за стопанска инициатива Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-356/ 10.06.2014 г. - Софийски университет "Св. Климент Охридски" Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-766
от 16.11.2016 г.
община Етрополе

Агент "Огнянов" Георги Христов Билев

Дата на раждане: 08.08.1941
Място на раждане: гр. Етрополе
Георги Христов Билев Дата на раждане 08.08.1941 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител о. р. Христо Ботев Василев на 09.12.1959 г., регистриран на 15.12.1959 г. Ръководил го служител о. р. Христо Ботев Василев; о. р. Стоян Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-І-ІІІ, управление V-VІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за унищожаване личното и работното досие на Георги Христов Билев. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 12.09.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 207
от 05.04.2011
община Кресна

Агент "Огнянов" Валентин Любомиров Богоев

Дата на раждане: 27.11.1965
Място на раждане: гр. Кресна
Валентин Любомиров Богоев Дата на раждане 27.11.1965 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител кап. Никола Благоев на 06.04.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г. Ръководил го служител кап. Никола Благоев; о. р. Борис Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2152 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1592 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявен с решение № 184/ 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Огнянов" Тодор Петков Дичев

Дата на раждане: 26.03.1938
Място на раждане: гр. София
Тодор Петков Дичев Дата на раждане 26.03.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев и кап. Димчо Костадинов на 12.05.1975 г., регистриран на 19.05.1975 г., възстановен на 21.11.1986 г., регистриран на 25.11.1986 г. Ръководил го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32888; работно дело IР-9348. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Женева от 01.11.1990 г. до 12.01.1993 г.
Решение N° 2-507
от 19.05.2015 г.
община Ракитово

Агент "Огнянов; Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Кмет на община Ракитово от 10.11.2003 г. до 29.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Огнянов" Юксел Бедри Хакъ

Дата на раждане: 14.06.1969
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Юксел Бедри Хакъ Дата на раждане 14.06.1969 г. Място на раждане с. Колобър, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Владимир Димитров на 16.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Димитров; о. р. Младен Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силристра-ДС; ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-697 (Сс) Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Колобър, общ. Дулово, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Огнянов" Райко Илиев Райков

Дата на раждане: 30.10.1939
Място на раждане: гр. Лозница
Райко Илиев Райков Дата на раждане 30.10.1939 г. Място на раждане гр. Лозница Вербувал го служител о. р. Петко Стефанов Стоилов на 20.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Петко Стефанов Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-39047. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лозница, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Огнянов " Иван Ангелов Бокеловски

Дата на раждане: 21.01.1935
Място на раждане: с. Галатин, Врачанско
Иван Ангелов Бокеловски Дата на раждане 21.01.1935 г. Място на раждане с. Галатин, Врачанско Вербувал го служител Иван Марков Иванов на 08.03.1971 г., регистриран на 13.03.1971 г. Ръководил го служител Иван Марков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8 картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 492 /Вр/ - МФ; стара регистрация І Р – 793 /Вр/, унищожено с писмо 46/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Курново, общ. Роман, обл. Враца, издигнат от Българска Социалдемокрация
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Огнянов" Шабан Алиев Вакльов

Дата на раждане: 08.06.1949
Място на раждане: с. Бел камен, обл. Благоевград
Шабан Алиев Вакльов Дата на раждане 08.06.1949 г. Място на раждане с. Бел камен, обл. Благоевград Вербувал го служител мл. лейт. Искър Николов Пундин на 27.07.1973 г., регистриран на 08.08.1973 г. Ръководил го служител мл. лейт. Искър Николов Пундин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IО-287 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1112 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Неофит Рилски" - Бел камен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Огнянов" Радослав Расинов Янев

Дата на раждане: 28.10.1944
Място на раждане: гр. Славяново
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Огнянов" Тодор Паунов Михайлов

Дата на раждане: 25.06.1956
Място на раждане: гр. Добрич
Тодор Паунов Михайлов Дата на раждане 25.06.1956 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител НОР Иван Петров Петров на 12.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител НОР Иван Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37802 и в работно дело IР-18332; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Генерал Тошево, издигнат от ПП "Земеделски Народен съюз" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Паунов Михайлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Огнянов; Вихър" Пламен Пенчев Радковски

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: гр. София
Пламен Пенчев Радковски Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Божиков на 11.07.1970 г. и регистриран на 13.07.1970 г.; възстановен от о. р. Никола Николов на 29.10.1975 г. и регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Божиков; о. р. Никола Николов; о. р. Георги Стоичков; о. р. Живко Танев; полк. Пламен Марков; лейт. Николай Богданов Писанчев; ст. лейт. Пламен Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III; ВГУ-II-II, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнянов; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2624 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. "за заличаване данните за" аг. "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-124 от 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Огнянов" Ангел Николов Каръшев

Дата на раждане: 05.04.1950
Място на раждане: гр. Смолян
Ангел Николов Каръшев Дата на раждане 05.04.1950 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител полк. Щилян Невенов и кап. Дичо Георгиев Станчев на 09.11.1981 г., регистриран на 13.11.1981 г. Ръководил го служител кап. Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1594 (См); протокол рег. № С-33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1245 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 30.07.1992 г. Общински съветник от 20.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 229
от 06.06.2011
община Якоруда

Осведомител "Огнянов" Шабан Алиев Вакльов

Дата на раждане: 08.06.1949
Място на раждане: с. Бел Камен, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Огнянов" Цанко Димитров Заечки

Дата на раждане: 06.04.1945
Място на раждане: с. Обел, обл. Благоевград
Цанко Димитров Заечки Дата на раждане 06.04.1945 г. Място на раждане с. Обел, обл. Благоевград Вербувал го служител Майор Валентин Григоров Ханджийски на 25.11.1988 г. Ръководил го служител Майор Валентин Григоров Ханджийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2891 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция в РРС-Благоевград от 1989 г. до 1992 г.