Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Огнян; Мездренски намери 1 резултата / The search @pseudo Огнян; Мездренски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-24
от 27.06.2012 г.
Съюз за стопанска инициатива

Агент; секретен сътрудник "Огнян; Мездренски" Данаил Цветков Грънчев

Дата на раждане: 16.10.1950
Място на раждане: гр. Враца
Данаил Цветков Грънчев Дата на раждане 16.10.1950 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Евгениев на 28.10.1985 г., регистриран на 31.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 21.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Евгениев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Перник-разузнавателно отделение по линия на НТР. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнян; Мездренски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1134 (Пк); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо рег. № А 28/ 02.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на СС "Мездренски"; предложение рег. № 617/ 08.02.1990 г. за заличаване на СС "Мездренски" и за унищожаване на личното и работното му дело. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More