Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Одеса намери 3 резултата / The search @pseudo Одеса found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира; резидент "Одеса, Чавдар" Христо Дамянов Генов

Дата на раждане: 10.06.1932
Място на раждане: с. Крамолин, обл. Габрово
Христо Дамянов Генов Дата на раждане 10.06.1932 г. Място на раждане с. Крамолин, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Ганчо Стефанов Ганчев на 01.06.1976 г., регистриран на 11.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Стефанов Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Одеса, Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 14/ 20.01.1989 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-719 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Габрово
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Одеса" Вергил Малинов Байкалов

Дата на раждане: 28.01.1952
Място на раждане: С. Змеица, обл. Смолян
Вергил Малинов Байкалов Дата на раждане 28.01.1952 г. Място на раждане С. Змеица, обл. Смолян Вербувал го служител Васил Кисьов на 22.02.1984 г., регистриран на 05.03.1984 г. Ръководил го служител Васил Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Одеса Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1991 г. за унищожаване на дело IЯ-332; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Доспат от 15.11.1988 г. до 25.11.2001 г.
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Съдържател на явочна квартира "Одеса" Вергил Малинов Байкалов

Дата на раждане: 28.01.1952
Място на раждане: с. Змеица, обл. Смолян
Вергил Малинов Байкалов Дата на раждане 28.01.1952 г. Място на раждане с. Змеица, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Васил В. Кисьов на 22.02.1984 г., регистриран на 05.03.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил В. Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Одеса Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 1991 г. за унищожаване на дело IЯ-332 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 29.10.1995 г. до 16.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More