Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ойрещед намери 1 резултата / The search @pseudo Ойрещед found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент; осведомител "Ойрещед" Димо Иванов Попов

Дата на раждане: 03.05.1943
Място на раждане: с. Долно Черковище, обл. Хасково
Димо Иванов Попов Дата на раждане 03.05.1943 г. Място на раждане с. Долно Черковище, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Гено Жеков Генов на 29.09.1964 г., регистриран на 30.09.1964 г. Ръководил го служител ст. лейт. Гено Жеков Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Ойрещед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1269 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-806 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More