Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Октай намери 3 резултата / The search @pseudo Октай found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Октай" Сабахтин Мехмед Ибрям

Дата на раждане: 20.12.1961
Място на раждане: с. Джанка, обл. Кърджали
Сабахтин Мехмед Ибрям Дата на раждане 20.12.1961 г. Място на раждане с. Джанка, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Николов Алексиев на 23.03.1979 г., регистриран на 03.04.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Николов Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС, отделение шесто Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Октай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация на сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр.; лично дело IА-1634; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1034; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Маджарово, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Октай" Сабахтин Мехмед Ибрям

Дата на раждане: 20.12.1961
Място на раждане: с. Джанка, обл. Кърджали
Сабахтин Мехмед Ибрям Дата на раждане 20.12.1961 г. Място на раждане с. Джанка, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Данчо Николов Алексиев на 23.03.1979 г., регистриран на 03.04.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Данчо Николов Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС, отделение шесто Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Октай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация на сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр.; лично дело IА-1634 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1034 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Октай " Сабахтин Мехмед Ибрям

Дата на раждане: 20.12.1961
Място на раждане: С. Джанка, обл. Кърджали
Сабахтин Мехмед Ибрям Дата на раждане 20.12.1961 г. Място на раждане С. Джанка, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Николов Алексиев на 23.03.1979 г., регистриран на 03.04.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Николов Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС, отделение шесто Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Октай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация на сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен Решение № 22/ 29.01.2008 г. 125 служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1634; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1034; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Маджарово, издигнат от ДПС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More