Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Олга намери 4 резултата / The search @pseudo Олга found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Олга" Багрелия Борисова Събчева

Дата на раждане: 12.02.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Багрелия Борисова Събчева Дата на раждане 12.02.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал я служител ст. лейт. Георги Иванов Георгиев на 12.04.1988 г., регистрирана на 03.05.1988 г. Ръководил я служител ст. лейт. Георги Иванов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-93 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Олга". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 22.12.2006 г. до м. май 2011 г. Зам. ректор от м. май 2007 г. Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Олга" Калинка Савова Милкова

Дата на раждане: 09.12.1943
Място на раждане: гр. Силистра
Калинка Савова Милкова Дата на раждане 09.12.1943 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов на 16.05.1975 г., регистрирана на 27.05.1975 г. Ръководил я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-508 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело (налично) на "Олга"; писмо рег. № 225/ 20.03.1990 г. с протокол за отделяне за унищожаване работното дело на "Олга" – IР-421 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Тутракан“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Олга" Калинка Савова Милкова

Дата на раждане: 09.12.1943
Място на раждане: гр. Силистра
Калинка Савова Милкова Дата на раждане 09.12.1943 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов на 16.05.1975 г., регистрирана на 27.05.1975 г. Ръководил я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-508 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело (налично) на "Олга"; писмо рег. № 225/ 20.03.1990 г. с протокол за отделяне за унищожаване работното дело на "Олга" – IР-421 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.02.2003 г. до 01.11.2005 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Олга" Миглена Валентинова Стефанова

Дата на раждане: 26.06.1953
Място на раждане: гр. Якоруда
Миглена Валентинова Стефанова Дата на раждане 26.06.1953 г. Място на раждане гр. Якоруда Вербувал я служител о. р. Тошко Недев на 10.06.1975 г., регистрирана на 20.06.1975 г. Ръководил я служител о. р. Тошко Недев; о. р. Любен Мишев; о. р. Славчо Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 772/ 12.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Олга". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.05.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More