Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Олег намери 24 резултата / The search @pseudo Олег found 24 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Олег" Георги Александров Станкев

Дата на раждане: 14.06.1946
Място на раждане: с. Долистово, обл. Кюстендил
Георги Александров Станкев Дата на раждане 14.06.1946 г. Място на раждане с. Долистово, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Георги Чамкорийски на 26.10.1968 г., регистриран на 08.11.1968 г. Ръководил го служител о. р. Георги Чамкорийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил.-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр., протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-701 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-363 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Бобов дол, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Агент "Олег" Йордан Василев Митков

Дата на раждане: 20.01.1954
Място на раждане: гр. Добрич
Йордан Василев Митков Дата на раждане 20.01.1954 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Сергей Христов на 15.05.1986 г., регистриран на 22.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; опис на унищожени дела рег. № 721/ 07.09.1999 г. за унищожаване лично дело IА-624 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член от 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-316/ 24.02.2014 г. – Висшия адвокатски съвет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-954
от 16.05.2017 г.
ИП Делтасток АД

Агент "Олег" Йордан Величков Скорчев

Дата на раждане: 28.07.1963
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-401
от 24.09.2014 г.
Първа инвестиционна банка

Агент "Олег" Йордан Величков Скорчев

Дата на раждане: 28.07.1963
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Олег" Хюсеин Мустафа Хюсеин

Дата на раждане: 26.07.1965
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Хюсеин Мустафа Хюсеин Дата на раждане 26.07.1965 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Петко Иванов Петков на 13.06.1985 г., регистриран на 08.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3076 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1642 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Добромир от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Олег " Шакир Алилов Поюков

Дата на раждане: 12.01.1941
Място на раждане: С. Кочан, обл. Благоевград
Шакир Алилов Поюков Дата на раждане 12.01.1941 г. Място на раждане С. Кочан, обл. Благоевград Вербувал го служител Ангел Титянов на 25.09.1976 г., регистриран на 07.10.1976 г. Ръководил го служител Ангел Титянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-2547 (Бл) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Информатор "Олег" Димитър Монев Христов

Дата на раждане: 08.11.1929
Място на раждане: с. Гложене, обл. Ловеч
Димитър Монев Христов Дата на раждане 08.11.1929 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Ловеч Вербувал го служител вербуван на 10.11.1949 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1049/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-11424. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тетевен, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Олег " Георги Янош Менес

Дата на раждане: 25.11.1950
Място на раждане: С. Ситово, обл. Силистра
Георги Янош Менес Дата на раждане 25.11.1950 г. Място на раждане С. Ситово, обл. Силистра Вербувал го служител Сергей Колев на 03.06.1980 г. Ръководил го служител Сергей Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за изключване на агент "Олег"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция “СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ (НДСД-ПЛАМ)”
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Олег" Паунко Петров Кесов

Дата на раждане: 12.06.1953
Място на раждане: с. Момина църква, обл. Бургас
Паунко Петров Кесов Дата на раждане 12.06.1953 г. Място на раждане с. Момина църква, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Цеко Цеков на 23.11.1974 г., регистриран на 02.12.1974 г.; възстановен от о. р. Ал. Лазов на 19.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Цеко Цеков; о. р. Александър Лазов; о. р. М. Величков; о. р. Иван Ил. Тодоров. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; СГУ-II-II; ДС, управление III-IV, управление II-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27659 и работно дело IР-10037. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 17.01.2000 г.
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Секретен сътрудник; Агент "Гюнеш; Олег" Реджеб Назиф Феим

Дата на раждане: 18.07.1944
Място на раждане: с. Пчелина, обл. Разград
Реджеб Назиф Феим Дата на раждане 18.07.1944 г. Място на раждане с. Пчелина, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Марин Тодоров Дянков на 27.01.1964 г. г., регистриран на 12.02.1966 г. Ръководил го служител о. р. Марин Тодоров Дянков; о. р. Ж. Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюнеш; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на с.с. "Гюнеш"; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1146 (Рз) Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Исперих, издигнат от партия "Обединена България" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Осведомител "Олег" Ангел Спасов Писков

Дата на раждане: 04.03.1951
Място на раждане: гр. Пещера
Ангел Спасов Писков Дата на раждане 04.03.1951 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Иван Танев Бонев на 04.02.1972 г., регистриран на 10.02.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Танев Бонев; лейт. Борислав Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6053; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА-25/ 20.03.1990 г. с решение за унищожаване на лично дело IО-41 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в община Стрелча, издигнат от ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Османов; Олег" Зекерие Адем Махмуд

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Неофит Бозвелиево, обл. Кърджали
Зекерие Адем Махмуд Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Неофит Бозвелиево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Профир Митев на 27.08.1975 г., регистриран на 04.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Профир Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Османов; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Олег"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Неофит Бозвелиево от 1999 г. до 2003 г. и от 07.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Олег" Румен Димитров Сираков

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: гр. Попово
Румен Димитров Сираков Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител лейт. Ангел Коцев Цеков на 13.06.1984 г., регистриран на 15.06.1984 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Коцев Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29897 и в работно дело IР-15634; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Ревизионната комисия на Синдикалната федерация на организации от електрониката, машиностроенето и информатиката
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Олег" Сабри Юсеин Дауд

Дата на раждане: 02.02.1960
Място на раждане: с. Багрилци, обл. Кърджали
Сабри Юсеин Дауд Дата на раждане 02.02.1960 г. Място на раждане с. Багрилци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Станчо Дамянов на 17.12.1976 г., регистриран на 23.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; работно дело IР-10724; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Олег"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Олег"; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Багрилци от 10.11.2003 г. до 07.11.2011 г Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Олег" Николай Йорданов Иванов

Дата на раждане: 25.11.1950
Място на раждане: гр. Силистра
Николай Йорданов Иванов Дата на раждане 25.11.1950 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Стоян Тодоров Събев на 24.11.1976 г., регистриран на 30.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Тодоров Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник, картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Силистра, издигнат от ПП "Нова зора" За Николай Йорданов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-546
от 09.09.2015 г.
Министерство на отбраната-кадрови промени

Агент "Олег" Агнян Хасанов Мехмедов

Дата на раждане: 20.10.1966
Място на раждане: гр. Левски
Агнян Хасанов Мехмедов Дата на раждане 20.10.1966 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов на 08.10.1986 г., регистриран на 21.10.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов; о. р. Николай Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2094; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2015 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Агнян Хасанов Мехмедов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Информатор "Олег" Димитър Монев Христов

Дата на раждане: 08.11.1929
Място на раждане: с. Гложене, обл. Ловеч
Димитър Монев Христов Дата на раждане 08.11.1929 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Ловеч Вербувал го служител вербуван на 10.11.1949 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1049/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-11424. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Секретен сътрудник; Агент "Гюнеш; Олег" Реджеб Назиф Феим

Дата на раждане: 18.07.1944
Място на раждане: с. Пчелина, обл. Разград
Реджеб Назиф Феим Дата на раждане 18.07.1944 г. Място на раждане с. Пчелина, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Марин Тодоров Дянков на 27.01.1964 г. г., регистриран на 12.02.1966 г. Ръководил го служител о. р. Марин Тодоров Дянков; о. р. Ж. Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюнеш; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на с.с. "Гюнеш"; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1146 (Рз) Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС Исперих до 1990 г. Кмет на община Исперих от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Олег" Иван Павлов Иванов

Дата на раждане: 12.10.1952
Място на раждане: гр. Димитровград
Иван Павлов Иванов Дата на раждане 12.10.1952 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Иван Куртов на 02.02.1987 г., регистриран на 16.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Куртов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 27.11.1992 г. до 18.10.1993 г. За Иван Павлов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Павлов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Османов; Олег" Зекерие Адем Махмуд

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Неофит Бозвели, обл. Кърджали
Зекерие Адем Махмуд Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Неофит Бозвели, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Профир Митев на 27.08.1975 г., регистриран на 04.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Профир Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Османов; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Олег"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Неофит Бозвелиево, общ. Момчилград, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Олег" Сабри Юсеин Дауд

Дата на раждане: 02.02.1960
Място на раждане: с. Багрилци, обл. Кърджали
Сабри Юсеин Дауд Дата на раждане 02.02.1960 г. Място на раждане с. Багрилци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Станчо Дамянов на 17.12.1976 г., регистриран на 23.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; в наличност р. д. 10727; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Багрилци, общ. Крумовград, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Олег " Сабри Юсеин Дауд

Дата на раждане: 02.02.1960
Място на раждане: с. Багрилци, обл. Кърджали
Сабри Юсеин Дауд Дата на раждане 02.02.1960 г. Място на раждане с. Багрилци, обл. Кърджали Вербувал го служител Станчо Дамянов на 20.12.1976 г. Ръководил го служител Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; в наличност р. д. 10727; доклад на МВР рег. № RB 202009- 001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Багрилци, общ. Крумовград, обл. Кърджали, изигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; резидент "Олег" Никола Иванов Манковски

Дата на раждане: 23.01.1953
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Осведомител "Олег" Ангел Спасов Писков

Дата на раждане: 04.03.1951
Място на раждане: гр. Пещера
Ангел Спасов Писков Дата на раждане 04.03.1951 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Иван Танев Бонев на 04.02.1972 г., регистриран на 10.02.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Танев Бонев; лейт. Борислав Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6053; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА-25/ 20.03.1990 г. с решение за унищожаване на лично дело IО-41 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стрелча, издигнат от ПП "Българската левица"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More