Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Оля намери 1 резултата / The search @pseudo Оля found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Информатор "Оля" Радка Георгиева Соколова

Дата на раждане: 01.03.1931
Място на раждане: гр. Златица
Радка Георгиева Соколова Дата на раждане 01.03.1931 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал я служител о. р. Д. Добрев на 31.08.1950 г. Ръководил я служител о. р. Д. Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Оля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-4459; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1952 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 21.05.1992 г. до 28.04.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-206/ 10.07.2013 г. – "СИБАНК" ЕАД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More