Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Омега намери 1 резултата / The search @pseudo Омега found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Омега" Йордан Асенов Колушки

Дата на раждане: 01.08.1953
Място на раждане: гр. София
Йордан Асенов Колушки Дата на раждане 01.08.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Симеонов на 16.10.1985 г., регистриран на 24.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Асен Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II; управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Омега Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44 21.01.1990 г. личното и работното дело на аг. Омега". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Астра – Пан" ООД "АТЕЛ – ТВ" ООД Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БАГРИ ТВ" ООД Проверени са 5 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежтност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More