Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Орех намери 3 резултата / The search @pseudo Орех found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Съдържател на явочна квартира "Орех" Неделчо Илиев Недялков

Дата на раждане: 08.05.1953
Място на раждане: гр. Етрополе
Неделчо Илиев Недялков Дата на раждане 08.05.1953 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител ст. лейт. Иван Бочев на 03.12.1986 г., регистриран на 15.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Правец-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орех Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1652/ 27.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Орех". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Съдържател на явочна квартира "Орех" Вангел Георгиев Гочев

Дата на раждане: 27.01.1947
Място на раждане: гр. Неделино
Вангел Георгиев Гочев Дата на раждане 27.01.1947 г. Място на раждане гр. Неделино Вербувал го служител о. р. Георги Ихтяров на 19.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ихтяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орех Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване дело IЯ-344 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Орех" Неделчо Илиев Недялков

Дата на раждане: 08.05.1953
Място на раждане: гр. Етрополе
Неделчо Илиев Недялков Дата на раждане 08.05.1953 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител ст. лейт. Иван Бочев на 03.12.1986 г., регистриран на 15.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Правец-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орех Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1652/ 27.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Орех". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - Правец Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More