Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Орлин намери 34 резултата / The search @pseudo Орлин found 34 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Осведомител "Орлин" Петко Тодоров Ганев

Дата на раждане: 20.08.1948
Място на раждане: с. Юпер , обл. Разград
Петко Тодоров Ганев Дата на раждане 20.08.1948 г. Място на раждане с. Юпер , обл. Разград Вербувал го служител о. р. Васил Атанасов Стоянов на 14.02.1971 г., регистриран на 08.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Атанасов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; лично дело І О-55 (Рз) МФ; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-555 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК Разград от 25.10.1990 г. до 17.10.1991 г. Общински съветник от 29.10.1991 г. до 30.05.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Агент "Орлин" Исмет Алиев Кючуков

Дата на раждане: 25.05.1949
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Исмет Алиев Кючуков Дата на раждане 25.05.1949 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Савов на 17.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Савов; кап. Георги Янков Симеонов; майор Благовест Матев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3798 (Рс) и в работно дело IР-1092 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмет Алиев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Орлин" Константин Димитров Алдев

Дата на раждане: 26.09.1946
Място на раждане: гр. София
Константин Димитров Алдев Дата на раждане 26.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Владимир Вл. Мицов на 13.08.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител полк. Владимир Вл. Мицов; о. р. Любен Георгиев; о. р. Димитър Николов Радков; полк. Димитър Панчев Радев; о. р. Стефан Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5574 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.2002 г. до 23.01.2008 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Орлин" Явор Димков Захариев

Дата на раждане: 29.03.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Орлин " Ибрахим Идириз Ибрахим

Дата на раждане: 07.03.1961
Място на раждане: С. Трем, обл. Шумен
Ибрахим Идириз Ибрахим Дата на раждане 07.03.1961 г. Място на раждане С. Трем, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Иван Бонев на 16.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител Кап. Иван Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 35 Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-419 (Шн) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хитрино, издигнат от ДПС
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Осведомител " Орлин " Петко Тодоров Ганев

Дата на раждане: 20.08.1948
Място на раждане: С. Юпер , обл. Разград
Петко Тодоров Ганев Дата на раждане 20.08.1948 г. Място на раждане С. Юпер , обл. Разград Вербувал го служител Васил Атанасов Стоянов на 14.02.1971 г., регистриран на 08.03.1971 г. Ръководил го служител Васил Атанасов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І О-55 (Рз) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Орлин" Филип Иванов Иванов

Дата на раждане: 01.04.1956
Място на раждане: гр. Казанлък
Филип Иванов Иванов Дата на раждане 01.04.1956 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Иван Колев на 07.06.1989 г., регистриран на 16.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Иван Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2411/ 01.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 22/ 17.05.1990 г. делата на агент "Орлин". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Юнижел" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС кв. "Дървеница", обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Орлин" Иван Райков Цаков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: гр. Ябланица
Иван Райков Цаков Дата на раждане 03.01.1948 г. Място на раждане гр. Ябланица Вербувал го служител о. р. Валери Йотов на 24.03.1978 г., регистриран на 29.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валери Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр., рег. дневник; лично дело І А – 694 /Лч/ не е в наличност, няма протокол за унищожаване; работно дело І Р – 305 /Лч/ е унищожено без протокол във връзка с Докладна записка ІV – 68/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник, общ. Ябланица, издигнат от Коалиция "ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 265/ 16.09.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Орлин" Февзи Раимов Салиев

Дата на раждане: 04.02.1958
Място на раждане: гр. Суворово
Февзи Раимов Салиев Дата на раждане 04.02.1958 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител кап. Живко Иванов Желязков на 14.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Живко Иванов Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1087 (Вн) и в работно дело IР-549 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от партия "Движение за права и свободи" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Февзи Раимов Салиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Орлин" Мехри Мюслюмов Ахмедов

Дата на раждане: 24.01.1972
Място на раждане: с. Бисерци, обл. Разград
Мехри Мюслюмов Ахмедов Дата на раждане 24.01.1972 г. Място на раждане с. Бисерци, обл. Разград Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Ангелов Александров на 26.10.1990 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Ангелов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-346; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехри Мюслюмов Ахмедов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Резидент "Орлин" Красимир Статков Статков

Дата на раждане: 24.04.1951
Място на раждане: с. Белимел, обл. Монтана
Красимир Статков Статков Дата на раждане 24.04.1951 г. Място на раждане с. Белимел, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Марек Христов Христов на 26.03.1984 г., регистриран на 03.04.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Марек Христов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-186 (Мх) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Член на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. октомври 1991 г.; Кмет на община Берковица от м. октомври 1995 г. до м. октомври 1999 г.; Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-468/ 18.02.2015 г. – Български туристически съюз Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Орлин" Ибрахим Идириз Ибрахим

Дата на раждане: 07.03.1961
Място на раждане: с. Трем, обл. Шумен
Ибрахим Идириз Ибрахим Дата на раждане 07.03.1961 г. Място на раждане с. Трем, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Иван Бонев на 16.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител Кап. Иван Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-419 (Шн) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Орлин" Шукри Юсуф Исмаил

Дата на раждане: 15.08.1968
Място на раждане: гр. Шумен
Шукри Юсуф Исмаил Дата на раждане 15.08.1968 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител кап. Продан Тотев Проданов на 06.06.1985 г., регистриран на 10.06.1985 г. Ръководил го служител кап. Продан Тотев Проданов; лейт. Христо Панайотов; лейт. Димитър Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2199 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1019 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Живково от 1999 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Орлин" Иван Райков Цаков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: гр. Ябланица
Иван Райков Цаков Дата на раждане 03.01.1948 г. Място на раждане гр. Ябланица Вербувал го служител о. р. Валери Йотов на 24.03.1978 г., регистриран на 29.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валери Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр., рег. дневник; лично дело І А – 694 /Лч/ не е в наличност, няма протокол за унищожаване; работно дело ІР – 305 /Лч/ е унищожено без протокол във връзка с докладна записка ІV – 68/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на община Ябланица, издигнат от МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-467/ 18.02.2015 г. – община Ябланица Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Орхан; Орлин" Местан Мустафа Ахмед

Дата на раждане: 02.06.1941
Място на раждане: с. Островец, обл. Кърджали
Местан Мустафа Ахмед Дата на раждане 02.06.1941 г. Място на раждане с. Островец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сашо Николов на 11.03.1974 г., регистриран на 18.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Николов; о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Орхан; Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Орлин"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Орлин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Орлин" Ясен Емилов Узунов

Дата на раждане: 25.10.1951
Място на раждане: с. Орлица, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Орлин" Ибрахим Идириз Ибрахим

Дата на раждане: 07.03.1961
Място на раждане: с. Трем, обл. Шумен
Ибрахим Идириз Ибрахим Дата на раждане 07.03.1961 г. Място на раждане с. Трем, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Иван Бонев на 16.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител Кап. Иван Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-419 (Шн) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Хитрино, издигнат от ПП "ДПС" Обявява установената с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-467
от 18.02.2015 г.
община Ябланица

Агент "Орлин" Иван Райков Цаков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: гр. Ябланица
Иван Райков Цаков Дата на раждане 03.01.1948 г. Място на раждане гр. Ябланица Вербувал го служител о. р. Валери Йотов на 24.03.1978 г., регистриран на 29.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валери Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр., рег. дневник; лично дело І А – 694 /Лч/ не е в наличност, няма протокол за унищожаване; работно дело ІР – 305 /Лч/ е унищожено без протокол във връзка с докладна записка ІV – 68/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Ябланица от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Резидент "Орлин" Красимир Статков Статков

Дата на раждане: 24.04.1951
Място на раждане: с. Белимел, обл. Монтана
Красимир Статков Статков Дата на раждане 24.04.1951 г. Място на раждане с. Белимел, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Марек Христов Христов на 26.03.1984 г., регистриран на 03.04.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Марек Христов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-186 (Мх) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Берковица, издигнат от Българска социалистическа партия Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Орлин" Февзи Раимов Салиев

Дата на раждане: 04.02.1958
Място на раждане: гр. Суворово
Февзи Раимов Салиев Дата на раждане 04.02.1958 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител кап. Живко Иванов Желязков на 14.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Живко Иванов Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1087 (Вн) и в работно дело IР-549 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Февзи Раимов Салиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Резидент "Орлин" Красимир Статков Статков

Дата на раждане: 24.04.1951
Място на раждане: с. Белимел, обл. Монтана
Красимир Статков Статков Дата на раждане 24.04.1951 г. Място на раждане с. Белимел, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Марек Христов Христов на 26.03.1984 г., регистриран на 03.04.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Марек Христов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-186 (Мх) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Монтана от 12.09.2005 г. до 29.07.2009 г.
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Орлин" Веселин Димитров Маринов

Дата на раждане: 04.08.1937
Място на раждане: с. Осиковска лакавица, обл. Софийска
Веселин Димитров Маринов Дата на раждане 04.08.1937 г. Място на раждане с. Осиковска лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Методи Добриянов на 18.03.1975 г., регистриран на 15.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Методи Добриянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26431 и работно дело IР-11677. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. командващ Вътрешни войски до 01.07.1992 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Орлин" Константин Димитров Алдев

Дата на раждане: 26.09.1946
Място на раждане: гр. София
Константин Димитров Алдев Дата на раждане 26.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Владимир Вл. Мицов на 13.08.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител полк. Владимир Вл. Мицов; о. р. Любен Георгиев; о. р. Димитър Николов Радков; полк. Димитър Панчев Радев; о. р. Стефан Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5574 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Санкт Петербург от 29.10.1993 г. до 18.07.1997 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Орлин" Явор Димков Захариев

Дата на раждане: 29.03.1946
Място на раждане: гр. София
Явор Димков Захариев Дата на раждане 29.03.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 09.10.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Константинов; майор Емил Ставрев; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Любен Предов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2628 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Тбилиси от 01.07.2007 г. до 15.07.2009 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Орлин" Иван Райков Цаков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: гр. Ябланица
Иван Райков Цаков Дата на раждане 03.01.1948 г. Място на раждане гр. Ябланица Вербувал го служител о. р. Валери Йотов на 24.03.1978 г., регистриран на 29.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валери Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр., рег. дневник; лично дело І А – 694 /Лч/ не е в наличност, няма протокол за унищожаване; работно дело І Р – 305 /Лч/ е унищожено без протокол във връзка с Докладна записка ІV – 68/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на общ. Ябланица, обл. Ловеч, издигнат от Коалиция "ЗА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори -2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Орлин" Хасан Назифов Ферзов

Дата на раждане: 24.01.1964
Място на раждане: гр. Сливен
Хасан Назифов Ферзов Дата на раждане 24.01.1964 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Тодор Славов Чакъров на 03.08.1987 г., регистриран на 07.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА - 1360 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Жълт бряг, общ. Твърдица, обл. Сливен, издигнат от ПП "ДПС" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Орлин" Андрей Аспарухов Сандев

Дата на раждане: 30.01.1961
Място на раждане: с. Туховища, обл. Благоевград
Андрей Аспарухов Сандев Дата на раждане 30.01.1961 г. Място на раждане с. Туховища, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Гондов на 05.06.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Гондов; о. р. Георги Личин; о. р. Костадин Катранджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС,УГВ-РО-16 ГО, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-10325 – 2 тома; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1988 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1603 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Туховища до 1990 г. и от 1992 г. до 1995 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Орлин " Иван Райков Цаков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: Ябланица, Ловешко
Иван Райков Цаков Дата на раждане 03.01.1948 г. Място на раждане Ябланица, Ловешко Вербувал го служител Валери Йотов на 24.03.1978 г., регистриран на 29.03.1978 г. Ръководил го служител Валери Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4, рег. дневник; лично дело І А – 694 /Лч/ не е в наличност, няма протокол за унищожаване; работно дело І Р – 305 /Лч/ е унищожено без протокол във връзка с Докладна записка ІV – 68/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на общ. Ябланица, обл. Ловеч, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Орлин " Марин Луков Шентов

Дата на раждане: 05.10.1953
Място на раждане: С. Чавдар, обл. София
Марин Луков Шентов Дата на раждане 05.10.1953 г. Място на раждане С. Чавдар, обл. София Вербувал го служител Светлин Марковски на 20.11.1981 г. Ръководил го служител Светлин Марковски Структури, в които е осъществявано РУ МВР – Средногорие - ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА- 26731 и на робтно дело ІР-12033 № 86/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Чавдар, обл. Софийска, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Орлин " Хасан Назимов Ферзов

Дата на раждане: 24.01.1964
Място на раждане: С. Жълт бряг, обл. Сливен
Хасан Назимов Ферзов Дата на раждане 24.01.1964 г. Място на раждане С. Жълт бряг, обл. Сливен Вербувал го служител Тодор Славов Чакъров на 03.08.1987 г. Ръководил го служител Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 57 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Жълт бряг, общ. Твърдица, обл. Сливен, издигнат от ДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Орлин" Петко Иванов Иванов

Дата на раждане: 13.07.1952
Място на раждане: гр. Казанлък
Петко Иванов Иванов Дата на раждане 13.07.1952 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител лейт. Петър Дамянов Милушев на 15.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Петър Дамянов Милушев; о. р. Здравко Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-486 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Иван Вазов" - Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Нелегален разузнавач "Калин; Орлин" Петко Иванов Барзов

Дата на раждане: 06.01.1941
Място на раждане: гр. Бургас
Петко Иванов Барзов Дата на раждане 06.01.1941 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител вербуван през м. март 1966 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник нелегален разузнавач Псевдоними Калин; Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 2070; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на департамент/ колеж от 03.04.1997 г. до 28.03.2008 г. Обявява установената с решение № 293/ 15.12.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Орлин" Красимир Статков Статков

Дата на раждане: 24.04.1951
Място на раждане: с. Белимел, обл. Монтана
Красимир Статков Статков Дата на раждане 24.04.1951 г. Място на раждане с. Белимел, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Марек Христов Христов на 26.03.1984 г., регистриран на 03.04.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Марек Христов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-186 (Мх) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1993 г. до 1999 г. и от 2004 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-107/ 21.11.2012 г. – Министерството на околната среда и водите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Орлин" Хасан Назифов Ферзов

Дата на раждане: 24.01.1964
Място на раждане: гр. Сливен
Хасан Назифов Ферзов Дата на раждане 24.01.1964 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Тодор Славов Чакъров на 03.08.1987 г., регистриран на 07.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 6 бр.; лично дело IА - 1360 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Жълт бряг от 08.11.2007 г. до 2011 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More