Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Орлов намери 3 резултата / The search @pseudo Орлов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Орлов" Венко Монев Павлов

Дата на раждане: 23.09.1959
Място на раждане: гр. Пазарджик
Венко Монев Павлов Дата на раждане 23.09.1959 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Веско Георгиев на 10.06.1983 г., регистриран на 17.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Веско Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1698; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Димитровград, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венко Монев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Орлов" Ахмед Шабан Шабанов

Дата на раждане: 09.08.1956
Място на раждане: с. Нова Черна, обл. Силистра
Ахмед Шабан Шабанов Дата на раждане 09.08.1956 г. Място на раждане с. Нова Черна, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Христо Йовчев на 17.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 -5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Орлов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.08.1992 г. до 19.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Орлов " Георги Крумов Георгиев

Дата на раждане: 17.11.1939
Място на раждане: Гр. Плевен
Георги Крумов Георгиев Дата на раждане 17.11.1939 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Йордан Цанев Дяков на 18.04.1964 г., регистриран на 23.04.1964 г. Ръководил го служител Йордан Цанев Дяков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 17 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Орлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1029; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на транспорта

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More