Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Орфей намери 6 резултата / The search @pseudo Орфей found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Орфей" Петър Станков Йорданов

Дата на раждане: 22.06.1942
Място на раждане: с. Егълница, обл. Перник
Петър Станков Йорданов Дата на раждане 22.06.1942 г. Място на раждане с. Егълница, обл. Перник Вербувал го служител регистриран на 02.07.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Божидар Константинов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2509; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1990 г. до 1993 г. и от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Желязко Георгиев Желязков

Дата на раждане: 25.12.1944
Място на раждане: с. Ефрем, обл. Хасково
Желязко Георгиев Желязков Дата на раждане 25.12.1944 г. Място на раждане с. Ефрем, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Янчо Георгиев на 23.07.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Янчо Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-243 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 275/ 25.10.2011 г. – Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Румен Стефанов Рачев

Дата на раждане: 06.02.1953
Място на раждане: гр. Видин
Румен Стефанов Рачев Дата на раждане 06.02.1953 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Динеков на 17.10.1989 г., регистриран на 30.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Динеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-Н"Т"-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 24 МИР - София, издигнат от "АБВ - Движение 21" За Румен Стефанов Рачев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Феодор Кирилов Генински

Дата на раждане: 05.04.1952
Място на раждане: Гр. Вълчедръм
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 258
от 14.09.2011
община Симитли

Резидент "Орфей" Иван Симеонов Иванов

Дата на раждане: 29.05.1946
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Симеонов Иванов Дата на раждане 29.05.1946 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Станке Въчков на 23.11.1972 г., регистриран на 26.01.1973 г. Ръководил го служител о. р. Станке Въчков; о. р. Косьо Радков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22560 и работно дело IР-6729. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 2003 г. до 2007 г.
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Валентина Славчева Узунова

Дата на раждане: 07.04.1955
Място на раждане: с. Смилян, обл. Смолян
Валентина Славчева Узунова Дата на раждане 07.04.1955 г. Място на раждане с. Смилян, обл. Смолян Вербувал я служител о. р. Живко Вървешев на 09.11.1988 г., регистрирана на 21.11.1988 г. Ръководил я служител о. р. Живко Вървешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор до 01.02.2011 г. За Валентина Славчева Узунова липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More