Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Османов; Огнянов намери 1 резултата / The search @pseudo Османов; Огнянов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Османов; Огнянов" Фаик Мехмедалиев Фаризов

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Гълъбец, обл. Хасково
Фаик Мехмедалиев Фаризов Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Гълъбец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Димитров на 12.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Димитров; о.р. Петър Делев; о. р. М. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Османов; Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 461/ 16.04.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Огнянов"; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Огнянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гълъбец до м. май 1991 г. Кмет на кметство Гълъбец от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More