Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Османов; Черковналиев намери 1 резултата / The search @pseudo Османов; Черковналиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент; секретен сътрудник "Османов; Черковналиев" Хаккъ Ахмедов Йонузов

Дата на раждане: 26.10.1941
Място на раждане: с. Черковна, обл. Търговище
Хаккъ Ахмедов Йонузов Дата на раждане 26.10.1941 г. Място на раждане с. Черковна, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Георги К. Посталков на 18.07.1963 г., регистриран на 25.01.1964 г. Ръководил го служител кап. Георги К. Посталков; о. р. Станчо Генов Сяров; о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІІ армия-ІІІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Османов; Черковналиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1323 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 34/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Черковналиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Черковна до 29.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хаккъ Ахмедов Йонузов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More