Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Отдих намери 1 резултата / The search @pseudo Отдих found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Съдържател на явочна квартира "Отдих" Иван Стоянов Грънчаров

Дата на раждане: 26.06.1943
Място на раждане: гр. Тутракан
Иван Стоянов Грънчаров Дата на раждане 26.06.1943 г. Място на раждане гр. Тутракан Вербувал го служител о. р. Калин Манолов на 19.03.1981 г., регистриран на 26.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Калин Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Отдих Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Отдих". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More