Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Охридски намери 3 резултата / The search @pseudo Охридски found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Агент "Охридски" Огнян Димитров Димов

Дата на раждане: 05.01.1963
Място на раждане: гр. София
Огнян Димитров Димов Дата на раждане 05.01.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ген. майор Петър Г. Пенчев на 26.11.1985 г., регистриран на 07.04.1986 г. Ръководил го служител ген. майор Петър Г. Пенчев; кап. Тодор Павлов Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ, отдел международни връзки, отделение координация Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Охридски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТВ СЕДЕМ" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Охридски" Огнян Димитров Димов

Дата на раждане: 05.01.1963
Място на раждане: Гр. София
Огнян Димитров Димов Дата на раждане 05.01.1963 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ген. майор Петър Г. Пенчев на 26.11.1985 г., регистриран на 07.04.1986 г. Ръководил го служител Ген. майор Петър Г. Пенчев; кап. Тодор Павлов Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ, отдел международни връзки, отделение координация Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Охридски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.10.1992 г. до 21.07.1995 г.
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Агент "Охридски" Пламен Иванов Дочевски

Дата на раждане: 19.01.1958
Място на раждане: гр. Димитровград
Пламен Иванов Дочевски Дата на раждане 19.01.1958 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Начев на 23.03.1987 г., регистриран на 02.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС управление VI-направление "Т"-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Охридски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2291/ 21.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 2 материалите от личното и работното дело на агент "Охридски". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 15.03.1995 г. до 09.01.1998 г. Член на Управителния съвет от 09.01.1998 г. до 13.11.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More